Ruimere mogelijkheden voor overwerk bij vaste contracten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 juni 2024

AWf-premie bij overwerk

Per 1 januari 2025 verandert het besluit Wfsv. Dit betekent dat er meer mogelijkheden komen voor werknemers met een vast contact die willen overwerken. De premiedifferentiatie in de WW wordt verruimd, waardoor minder snel het hoge AWf-tarief hoeft te worden afgedragen. 

Werkgevers gaan per 1 januari 2025 minder AWf-premie (WW-premie) betalen voor overwerk van werknemers met een groot vast contract. Werknemers met een vast contract mogen dan tot 30% extra uren werken naast hun vaste uren. Dat maakt werkgevers flexibeler.

Nu is het zo dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge AWf-premie moeten betalen als een werknemer in een heel jaar gemiddeld meer dan 30% extra overwerkt. Arbeidscontracten, waarbij werknemers gemiddeld meer dan 30 uur per week werken, blijven per 1 januari 2025 vrijgesteld van deze regel. Voor die contracten hoeft niet de hoge AWf-premie te worden betaald als er meer dan 30% wordt overgewerkt. Deze grens ligt nu nog bij contracten van gemiddeld meer dan 35 uur per week. Dit zorgt voor meer flexibiliteit binnen bedrijven en meer zekerheid bij werknemers over hun vaste contract.

Deel dit artikel: