10 mei 2023
Administratieve bijeenkomst SGB

Administratieve bijeenkomst SGB

Op woensdag 10 mei organiseert NOA Sector Grootbedrijven een administratieve bijeenkomst.

Locatie

NOA
De Smalle Zijde 20A - 3903 LP  Veenendaal
Aanvang: 09.00 uur. Inloop: 08.30 uur
Einde: 12.15 uur. Na afloop zal er een lunch klaar staan.

Programma

Als (administrateur voor de) ondernemer weet je dat de wetgeving op personeelsgebied nooit stil staat. Zorg dat je op de hoogte bent van de laatste wijzigingen en vertaal deze naar je eigen praktijk. Waar liggen risico’s én mogelijkheden? 

 • Actualiteiten loonheffingen en loonaangifte (o.a. nieuwe inzichten m.b.t. verloning verlofregelingen)
 • Stand van zaken nieuwe wet- en regelgeving (hervorming arbeidsmarkt, min. uurloon, CO2-uitstoot, nieuwe pensioenwet etc.)
 • Actuele toepassingen cafetariaregeling (leasefiets, zonnepanelen en warmtepompen)
 • Verloning van arbeidsbeloning DGA (mogelijke kostenvergoedingen, optimale verloning gebruikelijk loon)

Het specifieke thema dat we verder gaan uitdiepen is de WKR.

Behoefte om tijdens de bijeenkomst eigen vraagstukken in te brengen op het gebied van werkgeverszaken? Afhankelijk van de vraag wordt deze tijdens de bijeenkomst of individueel behandeld. Stel deze vraag op het inschrijfformulier.

Aanmelden

 •  *
 •  *
 •  *
  06-12345678
 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 • 06-12345678
 • naam@bedrijf.nl
 •  *