Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: William Slotboom

Bedrijfsnaam: Slotboom Steenhouwers B.V.

Wat is de reden dat u in het bestuur wilde plaatsnemen?

“Ik ben natuurlijk niet nieuw voor onze Natuursteensector en ik hoop dat ik met mijn jarenlange ervaring positief kan bijdragen aan een nog stevigere positie van onze sector. De Natuursteensector is sinds een paar jaar onderdeel van NOA en ondanks de roerige opstart hebben wij onze plek inmiddels wel gevonden. Samen met het bestuur hoop ik dan ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Natuursteen. Dit alles met het doel om het ondernemerschap bij onze leden verder te versterken.”

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“Een van de belangrijkste rollen die ik mag vervullen is dat ik namens de sector Natuursteen aan tafel zit bij de CAO-partijen, zodat ik de belangen van onze sector zo goed mogelijk kan behartigen. Ook wil ik mij graag sterk maken voor het ambacht Natuursteen en voor een gelijk speelveld binnen de sector. Daarom vervul ik een rol als bestuurder van het O&O-fonds en ben ik betrokken bij het BranchePlatform Natuursteen (BPN).”

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken?

“Leden mogen mij aanspreken op alle onderwerpen waar ze meer over willen weten en waar ik, in mijn rol als voorzitter en vertegenwoordiger van onze sector bij de CAO-partijen, het verschil kan maken. We zijn er voor de leden, niet voor ons eigen belang. Ik ben bestuurslid bij het BranchePlatform Natuursteen (BPN). Wij hebben de taak om de scholing voor natuursteenbedrijven te stimuleren voor ondernemers en werknemers. De natuursteensector investeert in het opleiden van werknemers. Dankzij goede opleidingen worden vakkennis en inzetbaarheid in de bedrijven vergroot. Als er leden zijn die hier meer over willen weten help ik ze graag op weg.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“Leden moeten zich herkennen in de flexibele aanpak van onderwerpen en zich aangesproken voelen door zaken die door NOA op de agenda worden gezet. Onderwerpen als cao, opleidingen, personeel en bijvoorbeeld juridisch advies zijn niet alleen van van groot belang voor onze sector, maar ook belangrijke onderwerpen waar NOA zich sterk voor dient te maken. Dit is altijd een hele uitdaging om naast meer structurele onderwerpen ook oog en aandacht te blijven houden voor actuele onderwerpen.”

Welke uitdagingen kent de hoofdsector?

“In de sector Natuursteen is de betrokkenheid gelukkig heel groot. Erkennen dat je elkaar als collega’s nodig hebt, elkaar scherp houden door elkaar te ontmoeten en van elkaar te horen hoe men omgaat met dilemma's die we uiteindelijk allemaal tegenkomen in de praktijk. Samen optrekken vind ik ook belangrijk. Hoe geeft de ander vorm aan zijn werk? Natuursteen is een van de oudste ambachten die er zijn en het is aan ons om dit blijvend onder de aandacht te brengen bij potentiële en toekomstige vaklieden in de sector.”

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke baan en het bestuurswerk nog tijd voor andere hobby’s? Welke?

“Mijn grootste hobby is fotograferen. Naast de Biesbosch en de vogelhutten ga ik nog wel eens op reis naar het buitenland. Tot nu toe waren Portugal en Hongarije mijn bestemmingen, maar Zweden, Noorwegen, Finland en Zuid-Afrika staan ook nog op het lijstje. Nederland is echter een schitterend land met een geweldige flora en fauna en dat is en blijft de basis waar ik dan ook mijn mooiste foto’s probeer te maken. Als mensen nieuwsgierig zijn wat ik fotografeer nodig ik ze van harte uit een kijkje te nemen op mijn website www.buitenkiek.nl