Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: Theo Wouters

Bedrijfsnaam: Wouters Totaal Afbouw

Wat is de reden dat u in het bestuur wilde plaatsnemen?

“Ik heb in de commissie Herstructurering veel denkwerk verricht om de toekomstige structuur van NOA voor te stellen. Door zitting te nemen in het hoofdbestuur heb ik nu de gelegenheid om de nieuwe structuur daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast ben ik mijn gehele werkzame leven al bij de NOA betrokken. Ik heb veel voordelen van de NOA genoten en wil nu ik de gelegenheid hebben om mijn steentje bij te dragen aan een sterke vereniging.”

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“De inzet zal zich richten op de governance van de vereniging. Daarnaast wil ik mij inzetten om de bedrijfstak sterker in de bouwkolom te plaatsen. Er gebeurt momenteel veel: Nom, Beng, Conceptueel bouwen, de energietransitie en Bim. Die versterking zal ik proberen te realiseren samen met producenten en handelshuizen.”

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken?

“Men mag mij aanspreken op NOA nieuwe stijl. Ik wil samen met de overige bestuursleden een open en transparante NOA neerzetten, die samen met de stakeholders een prominente positie inneemt in de bouwkolom. Dit wil ik realiseren vanuit een prominentere rol van de hoofdsectoren.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“Het verbeteren van de ict voor de afbouw. Vanuit een centrale positie ict processen beter op elkaar aan laten sluiten. Dit geldt onder andere voor kwaliteitszorg (certificering, de Wet Kwaliteitsborging), BIM en procesbeheersing. Ook zullen we verwerkers en producenten beter moeten laten samenwerken, zodat de toekomst voor de afbouw goede perspectieven heeft.”

Welke uitdagingen heeft de sector?

“Inspelen op de veranderende bouw: de energietransitie,  het omlabelen van kantoorpanden en woningen en conceptueel bouwen.”

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke baan en het bestuurswerk nog tijd voor andere hobby’s? Welke?

“Ik ben een fanatiek wielrenner en mountainbiker. Daarnaast ga ik vaak op avontuur met mijn motoren of met de camper.”