Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: Roderick Nijenhuis

Leeftijd: 50

Bedrijfsnaam: Slotboom Steenhouwers B.V.

Wat is de reden dat u in het bestuur wilde plaatsnemen?

“Ik heb besloten zitting te nemen in het bestuur om te trachten van binnenuit de sector bij elkaar te houden teneinde te waarborgen dat het vakgebied natuursteen vanuit continuïteit en centraliteit bestaansrecht kan behouden als autonoom vakspecialisme”.

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“Verbinding en vernieuwing.”

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken?

“De leden van NOA mogen mij overal op aanspreken en doen dat reeds, voor zover ik kan overzien.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“Ook hier is continuïteit en verbinding van belang. Gelet op wat speelt in politiek en milieu is het verder van belang dat NOA blijft hameren op een goede concurrentiepositie voor haar leden, in een tijd waarin veel aandacht lijkt te zijn voor “symboolpolitiek” die steeds vaker druk legt op de concurrentiepositie van NOA leden, denkend aan de vergaande regulering op alle vlakken.”

Welke uitdagingen kent de hoofdsector?

“Natuursteen is al een heel oud vakgebied. Het implementeren van vernieuwingen en het zoeken naar afzetmogelijkheden is heel belangrijk om bestaansrecht te waarborgen voor de toekomst, en versnippering van kennis te voorkomen.”

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke baan en het bestuurswerk nog tijd voor andere hobby’s? Welke?

“Ik moet zeggen dat het fenomeen natuursteen nogal een hobby is. Die hobby probeer ik te onderbreken door af en toe nog eens te sporten, als de hobby dit toestaat… ;-)”