Even voorstellen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Naam: Ger Jaarsma

Wat is de reden dat u onafhankelijk voorzitter van het NOA-bestuur wilde worden?

“Na 14 jaar in de directie gezeten te hebben van de Kredietbank Nederland vond ik het in 2015 voor een andere richting: bestuurswerk. Dat heb ik eerst drie jaar gedaan als voorzitter van makelaarsvereniging NVM en sinds augustus dus van de NOA. In een vereniging als NOA met de vier verschillende hoofdsectoren is het feit dat ik onafhankelijk ben en zelf niet uit de afbouw kom mijns inziens een voordeel. Ik kom niet uit één van de sectoren en ben dus van niemand en daardoor van iedereen.”

Voor welke zaken gaat u zich in de voorliggende bestuursperiode inzetten?

“Ik ga NOA eerst goed leren kennen. Van papier weet ik waar NOA vandaan komt en waar  het naartoe moet. Maar uiteindelijk ligt daar natuurlijk een genuanceerd verhaal onder. Ik ga de eerste tijd dus vooral met heel veel mensen praten om echt een goed gevoel te krijgen over wat NOA is en hoeveel draagvlak er is voor alle plannen en initiatieven. Goed luisteren wat er speelt en wat de plannen zijn en ook goed bekijken of dat met elkaar overeenkomt.

“Ik weet nog niet zoveel, maar wat ik heb opgestoken uit de discussies die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en ook het verhaal van NOA 2.0 is dat bestuur en bureau van NOA in de afgelopen jaren nogal eens door elkaar liepen. Waar ik naartoe wil is dat ‘het bestuur bestuurt en het bureau uitvoert’. Het is belangrijk dat we daar het komend jaar een nieuw evenwicht in vinden.”

Waarop mogen de leden van NOA u aanspreken?

“Op alles. Het mooie aan NOA 2.0 is dat er een belangrijker rol wordt weggelegd voor de hoofdsectoren. Statutair is nu ook geregeld dat die meer zelfstandigheid gaan krijgen. Ik vind dus ook dat de vier besturen van de verschillende hoofdsectoren meer hun eigen rol moeten pakken. Het hoofdbestuur moet zich met de overkoepelende zaken gaan bemoeien.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderwerpen waar een brancheorganisatie als NOA zich voor moet inzetten?

“Ik weet nog niet zoveel, maar wat ik heb opgestoken uit de discussies die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en ook het verhaal van NOA 2.0 is dat bestuur en bureau van NOA in de afgelopen jaren nogal eens door elkaar liepen. Waar ik naartoe wil is dat ‘het bestuur bestuurt en het bureau uitvoert’. Het is belangrijk dat we daar het komend jaar een nieuw evenwicht in vinden.”

Heeft u naast uw ongetwijfeld drukke werkzaamheden nog tijd voor andere hobby’s? Welke?

“Ik loop meerdere keren per week hard en mag graag de schaatsen of de ski-latten onderbinden.”