Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Noodmaatregelen voor alle ondernemers

Het coronavirus bepaalt ondertussen het dagelijkse leven. De gevolgen voor de economie en het bedrijfsleven zijn groot. Het dwong de Nederlandse regering tot een ongekend pakket noodmaatregelen om ondernemers - ook in de afbouw - te ondersteunen en ze in ieder geval drie maanden door de coronacrisis te kunnen slepen. We zetten de noodmaatregelen die voor all ondernemers gelden voor u op een rij. 

Update 30 maart 2020

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. U komt in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling genoemde SBI-codes.

Let op: De TOGS geldt vooralsnog alleen voor bedrijven die op deze lijst met SBI codes voorkomen. Bedrijven in de (af)bouw komen vooralsnog niet in aanmerking voor deze regeling. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er ook in onze sectoren bedrijven zijn die toch ook al hard en direct getroffen zijn en niet of nauwelijks nog werk hebben. Als dit het geval is, zouden wij dat graag willen weten, zodat we, indien hier aanleiding toe is, dit kunnen oppakken om te zien deze ook op lijst kunnen en moeten komen. U kunt zich in dit geval wenden tot ons speciale Meldloket Corona.

Maatwerk bij criteria SBI-codes

Ondernemers die menen recht te hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Per geval zal naar de registratie gekeken worden. Het heeft geen zin om uw SBI-code nu nog aan te passen.

------

Op het moment dat deze regeling ook voor (af)bouwbedrijven gaat gelden, zullen we deze pagina updaten.

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat geldt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting. De aanvraag moet u wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als u de komende maanden te laat uw belasting betaalt, rekent de Belastingdienst geen verzuimboete. Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Doordat er veel aanvragen binnenkomen, kan de behandeltijd wel oplopen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt voor alle ondernemers tijdelijk op een zo laag mogelijk percentage vastgesteld. De Belastingdienst onderzoekt nog wat het laagste percentage is dat voor elke belasting uitvoeringstechnisch gerealiseerd kan worden.