CoronaMelder app is vrijwillig
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
05 november 2020

Werkgever mag corona app niet verbieden

Gebruikers van de CoronaMelder krijgen bericht als ze in contact zijn geweest met een besmet covid-19 persoon en vervolgens het advies thuis in quarantaine te gaan. Niet alle werkgevers zijn enthousiast over de app, omdat het makkelijk kan leiden tot verzuim en stagnerende productie. Werkgevers mogen hun werknemers echter niet verbieden om de app te installeren.

In de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 staat dat het gebruik van de CoronaMelder vrijwillig is. Iedereen mag zelf bepalen of hij de corona-app wel of niet gebruikt. Als werkgever mag u werknemers dus niet verplichten om de app te gebruiken, maar net zo min het gebruik van de app af te raden of te verbieden.

De CoronaMelder stuurt naar schatting dagelijks tienduizend meldingen naar gebruikers die in contact zijn geweest met een besmet persoon, en dus mogelijk besmet zijn. Als iemand besmet is met het coronavirus, moet hij/zij tien dagen in quarantaine. Als werknemers niet thuis kunnen werken, is dat natuurlijk lastig. De app kan verzuimverhogend werken terwijl werknemers helemaal niet ziek hoeven te zijn. Een sneltest kan een oplossing zijn voor die werknemers die twijfelen of ze in quarantaine moeten. Werknemers weten dan vrijwel meteen of zij met het virus besmet zijn en kunnen bij een negatieve uitslag meteen weer aan het werk.

Deel dit artikel: