Kleine ondernemersregeling
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
03 april 2019

Vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) gaat per 1 januari 2020 veranderen. Ondernemers die zich voor 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst voor de nieuwe KOR kunnen vanaf 1 januari 2020 dan de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling toepassen. Dit aanmelden kan vanaf 1 juni 2019.

Het kabinet wil kleine ondernemers stimuleren en ondersteunen en de administratieve lasten voor hen verminderen. Daarom is besloten de KOR, die voor de BTW geldt, aan te gaan pakken. In de bijlage van de Miljoenennota 2018 is een voorstel opgenomen waardoor de KOR flink gaat wijzigen. Vanaf 2020 wordt namelijk de omzet bepalend voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het bedrag van deze omzet is € 20.000,- geworden. Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen BTW verschuldigd en hoeven geen BTW-aangifte te doen. Dat vermindert dus de administratieve verplichtingen.

BV kan ook beroep doen op regeling

Kiest een ondernemer voor de nieuwe vrijstellingsregeling, dan moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

  • De ondernemer mag geen BTW meer in rekening brengen aan zijn/haar klanten.
  • De ondernemer kan de aan hem/haar in rekening gebrachte BTW door andere ondernemers niet aftrekken of terugvragen bij de Belastingdienst.
  • De ondernemer hoeft geen BTW-aangifte meer in te dienen.

De wijziging van de KOR gaat ook voor alle rechtsvormen gelden. Een bv kan er dus straks ook een beroep op doen. Kiest een ondernemer voor de nieuwe KOR, dan geldt deze in ieder geval voor minstens drie jaar.

KOR-ondernemer wordt automatisch aangemeld

Een ondernemer die nu al de KOR toepast, hoeft zich niet aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemers automatisch aan. Ze krijgen echter nog wel een brief met uitleg over de nieuwe regeling waarin ook is opgenomen wat ze moeten doen als ze de vrijstellingsregeling niet willen toepassen.

Voor bepaalde ondernemers kan de aangepaste regeling interessant zijn. Ons advies is om dan eerst contact op te nemen met uw boekhouder, zodat goed kan worden bekeken of de regeling voor uw situatie gunstig uitpakt.

Deel dit artikel: