29 mei opnieuw staken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 mei 2019

Vakbonden willen opnieuw acties voor duurzaam pensioenstelsel

De vakbonden FNV en CNV hebben NOA wederom geïnformeerd over collectieve acties die ze ditmaal op 29 mei a.s. willen gaan voeren om te komen tot een duurzaam pensioenstelsel. De bonden roepen hun leden op om op woensdag 29 mei het werk gedurende een dag neer te leggen.

NOA en FNV/CNV staan niet lijnrecht tegen over elkaar. Ook wij vinden dat werknemers in de afbouw gezond de pensioengerechtigde leeftijd moeten kunnen behalen, maar vinden de wijze waarop vakbonden dit willen realiseren niet de juiste weg. Kosten worden nu eenzijdig afgewenteld op de werkgever. Niet ondernemers zijn aan zet, maar het kabinet! Staken helpt ons hierbij niet verder. Mochten uw werknemers willen gaan staken, dan is het nuttig reeds aan te geven dat ze in principe geen recht hebben op loondoorbetaling.

De overheid is aan zet

NOA meent dat de hoge uitval van werkenden in de bedrijfstak afbouw (alsmede in grote delen van de bouwnijverheid) een maatschappelijk probleem is. In een groot aantal lidstaten van de Europese Unie zijn voorzieningen getroffen waardoor werkenden in fysiek zware beroepen eerder met pensioen kunnen. NOA roept de overheid op om financiële middelen beschikbaar te stellen voor mensen met fysiek zware beroepen (bijvoorbeeld in bedrijfstakken met een ten opzichte van het landelijk gemiddelde twee keer zo hoge uitstroom van arbeidsongeschiktheid) of mensen met een arbeidsverleden van 45 jaar in de gelegenheid te stellen eerder aanspraak te kunnen maken op een vervroegde AOW/pensioenuitkering. Dat daarvoor extra middelen vereist zijn is logisch, omdat van pensioengerechtigden niet verwacht kan worden dat zij het beschikbare budget aan pensioen over meerdere jaren uitsmeren. Ook werknemers en werkenden in de afbouw hebben het recht om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen.

Wordt u op 29 mei getroffen door acties van FNV/CNV?

Als u wordt getroffen door acties van FNV/CNV en dat geschiedt op een wijze waar u zich niet mee kunt verenigen, dan verzoeken wij u dat te melden bij het NOA-secretariaat. De vakbonden dienen zich vooraf bij u te melden als uw bedrijf als “stakingsobject” wordt gebruikt. U kunt bellen naar onze servicedesk op telefoonnummer 0318-54 73 73, of mail naar info@noa.nl.

Deel dit artikel: