Maak gebruik van ons Corona-loket
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 maart 2020

‘Samen de schouders eronder’

Voorzitter roept op om onderhoud aan lege scholen en bedrijven naar voren te halen

De Coronacrisis hakt er behoorlijk in bij het Nederlandse bedrijfsleven. Ook de afbouw ontkomt niet aan de gevolgen, al zijn de berichten van NOA-lidbedrijven die schade ondervinden - gelukkig - nog in de minderheid. We belden deze week met voorzitter Ger Jaarsma die - net als alle andere medewerkers van het secretariaat - vanuit huis werkt om te vragen hoe NOA met de huidige situatie omgaat.

In tegenstelling tot de meeste NOA-leden kan Jaarsma vanuit zijn huis in Leeuwarden werken. Dagelijks overleg met het NOA-secretariaat doet hij telefonisch of via online vergadertools. Daarnaast zijn er ook nog wel face-to-face afspraken en vergaderingen. Maar daar worden de regels goed in acht genomen. Aan de telefoon vertelt Jaarsma dat het aantal leden dat het secretariaat belt met corona-gerelateerde vragen momenteel meevalt. “We worden in ieder geval niet platgebeld. Wellicht dat veel leden de juiste informatie via onze website - die goed wordt bijgehouden - weten te vinden. Het beeld is wisselend. Aan de ene kant horen we van lidbedrijven dat ze het smoordruk hebben. Soms omdat opdrachtgevers - uit angst voor een lockdown - het werk versneld willen afronden. Of omdat particulieren deze vreemde tijd aangrijpen om iets aan hun woning te gaan doen. Maar we horen ook verhalen over opdrachtgevers die opdrachten cancellen of uitstellen. We zouden daar graag een beter beeld van krijgen, dus ik roep alle leden op om hun ervaringen te delen. We hebben er een speciaal Meldpunt Corona voor opengesteld, waar NOA-leden hun verhaal kwijt kunnen.”

NOA-voorzitter Ger Jaarsma
NOA-voorzitter Ger Jaarsma

Geen voorspellingen

Jaarsma durft op basis van de signalen die hij ontvangt geen voorspelling te doen hoe de huidige situatie zich gaat ontwikkelen. “Ook daar hoor ik wisselende geluiden over. Er is een groep ondernemers die verwacht dat ze het na juni vreselijk druk gaan krijgen en dat ze daarmee het jaar goed kunnen afsluiten en er is een groep die zegt dat we op een diepe recessie afkoersen. Wie het weet mag het zeggen. Om die reden zullen we volgende week een enquête onder onze leden organiseren waarmee we de exacte situatie voor de afbouw beter in kaart hopen te brengen. Leden ontvangen daar volgende week meer informatie over en ik hoop op een goede respons, zodat we samen een vuist kunnen maken.” Om die reden schreef Jaarsma, samen met zijn collega-voorzitters van AFNL en de Stichting NOA-AFNL een ingezonden stuk in het Financieele Dagblad. Kern van hun betoog: haal (woning)bouw-, infra- en onderhoudsprojecten naar voren zodat de (af)bouw aan het werk blijft. Jaarsma: “Scholen, kapperszaken, veel winkels en alle horeca staan nu leeg. Perfect om het onderhoud aan die gebouwen juist nu te doen, zodat de overlast beperkt is. Hetzelfde geldt voor woningbouwprojecten: er is nauwelijks nog verkeer op de weg, dus de stikstofuitstoot is nu minimaal. Maak dus vaart met het afgeven van vergunningen, zodat bouwbedrijven aan het werk kunnen blijven. Op die manier beperk je de economische gevolgen voor Nederland.”

Spijtig, maar niet onoverkomelijk

De Coronacrisis heeft ook gevolgen voor de activiteiten van NOA zelf. Alle cursussen en bijeenkomsten zijn tot en met half juni afgelast. Naast de Vloerendag gaat het om alle Wintercursussen, de ondernemersopleiding, themadagen van verschillende hoofdsectoren, activiteiten van Jong Management en bijvoorbeeld het befaamde ‘Rondje …’. Jaarsma: “Dat is natuurlijk spijtig. Zeker voor een groot evenement als de Vloerendag. Daar zijn NOA-medewerkers en het sectorbestuur al maanden druk mee. Maar het is niet onoverkomelijk. We stellen niet af, maar uit. En wat in het vat zit verzuurd niet.” Jaarsma benadrukt dat NOA ondertussen volop in bedrijf is. “De medewerkers werken vanuit huis, maar ze zijn dagelijks bereikbaar en keihard in de weer voor de leden. En het hoofdbestuur werkt ook gewoon door, o.a. aan de uitvoering van het Actieplan – dat naar aanleiding van het rapport Verinorm is gemaakt. De teneur in het hoofdbestuur is nu meer dan ooit: samen de schouders eronder en er zijn voor de leden.”

Deel dit artikel: