We zetten ze op een rijtje
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
23 januari 2020

Premies Bedrijfstak Eigen Regeling (BTER) 2020

De pensioenpremie voor bpfBOUW per 1 januari 2020 verhoogd van 20,2 naar 22,2%. Normaal gesproken had u de loonwijzer al ontvangen waarin alle premies van de bedrijfstak zijn opgenomen en tevens de verdeling tussen werkgever en werknemer wordt aangegeven. Helaas heeft de loonwijzer enige vertraging opgelopen en informeren wij u via deze weg over de premies voor de Bedrijfstak Eigen Regelingen (BTER).

BPF Bouw Middelloon

Totaal: 22,2%

Max-premieloon:62.519,67 per jaar
Franchise:14.166,08 per jaar
Aantal premiedagen:262

Verdeling tussen werkgever en werknemer (Let op: geldt niet voor natuursteen):

Werkgever:16,2504% pensioenloon (dus na aftrek franchise)
Werknemer bouwplaats:5,9496%
Werknemer UTA:7,0818%

Natuursteen

De verdeling voor de Middelloonregeling is vanuit de historie voor de natuursteenbedrijven afwijkend van de overige sectoren. Ook kent de natuursteensector nog een premie voor de zogenaamde 55-regeling en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Middelloonregeling

Werkgever:14,9184%
Werknemer:7,2816% (zowel voor bouwplaats als UTA)

55-regeling

Totale premie: 4,3%

Werkgever:2,7262%
Werknemer:1,5738%

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Totale premie 0,1%

Werkgever:0,05%
Werknemer:0,05%

O&O-fonds (alle sectoren):

Totaal              1,3%

Werkgever:1,02%
Werknemer:0,28%

COV: 0,13 per dag
Fysio: 0,12 per dag

De volledige loonwijzer hopen wij u medio volgende week te kunnen toesturen.

Deel dit artikel:

Laatste nieuws