Alle percentages op een rijtje
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 januari 2021

Overzicht premies SV en BTER 2021

In Nederland kennen we de SV-premies met een wettelijk verplicht karakter en de BTER-premies, die volgen uit afspraken die in de cao zijn gemaakt. Ook draagt u voor uw werknemers pensioenpremies af aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). 

SV-premies:

Premie WW laag2,70% tot maximum premieloon
Premie WW hoog7,70% tot maximum premieloon
Basispremie WAO/WIA/Kinderopvang7,53% inclusief 0,5% bijdrage kinderopvang
Inkomensafhankelijke heffing ZVW7,00% normaal tarief

Premie Werkhervattingkas (WKH) betreft premies WGA en ZW-flex:

De premies WGA en ZW-flex worden gedifferentieerd vastgesteld. De grootte van uw onderneming is hiervoor van belang: 

  • U bent een grote werkgever als de loonsom meer bedraagt dan 100 keer het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer. Totaal meer dan € 3.460.000,- 
  • U bent een middelgrote werkgever als het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer hoger is dan € 346.000,- en minder of gelijk aan 100 keer het gemiddelde premieplichtig loon van € 3.460.000,-
  • U bent een kleine werkgever als de loonsom minder of gelijk is aan 10 keer het gemiddelde loon per werknemer. Totaal minder dan € 346.000,-. Voor kleine werkgevers gelden er sector premies en deze bedragen: 

Sectorpremies kleine werkgevers:

WGAZW-flex
Sectorcode 03 (bouwbedrijf P&W)0,82%0,31%
Sectorcode 57 (stukadoorsbedrijf en vloeren & terrazzo)1,13%0,51%
Sectorcode 60 (steenhouwers)1,13%0,51%

Voor middelgrote- en grote werkgevers is de premie gedifferentieerd en deze wordt jaarlijks via een beschikking per bedrijf kenbaar gemaakt.

Pensioenpremie bpfBOUW

Maximum pensioenloon€ 63.854,86
Franchise (bodemloon)€ 14.544,00

Premiepercentage van de grondslag

Afbouw (exclusief natuursteen)

Werkgeversdeel17,1864%
Werknemersdeel voor bouwplaatsmedewerkers7,8136%
Werknemersdeel voor UTA-personeel8,8438%
Totaal25%

Afbouw Natuursteen

Werkgeversdeel15,9744%
Werknemersdeel9,0256%
Totaal25%

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen:

Alleen Afbouw Natuursteen​

Werkgeversdeel0,075%
Werknemersdeel0,075%
Totaal0,15%

O&O-fondspremie

1,6% volledig werkgever

Collectieve ongevallenverzekering

€ 0,13 per werkdag

Collectieve fysiotherapieverzekering

€ 0,12 per werkdag

Deel dit artikel: