Stuur uw voorbeelden in
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 januari 2019

NOA zoekt voorbeelden van wurgcontracten

Met enige regelmaat ontvangt het secretariaat van NOA noodkreten van leden over “wurgcontracten”. In aannemingsovereenkomsten staan dan bepalingen, of eenzijdige bepalingen, opgenomen die voor NOA-leden volstrekt onaanvaardbaar zijn. Daar waar er daadwerkelijk wurgcontracten worden gehanteerd, wil NOA dat handelen aan de kaak stellen.

Het lijkt er wel eens op dat er aannemers zijn die maatschappelijk verantwoord ondernemen met de mond belijden, maar er volstrekt niet naar handelen. Ook overheidsopdrachtgevers hanteren onredelijke eisen. Die risico’s leggen hoofdaannemers bij hun onderaannemers neer. Het is schrikbarend wat afbouwers krijgen voorgelegd om te ondertekenen.

Stuur uw voorbeelden anoniem in
Stuur uw voorbeelden anoniem in

Pleiten voor rechtvaardige verdeling risico’s

Daar waar er daadwerkelijk wurgcontracten worden gehanteerd, wil NOA dat handelen aan de kaak stellen. Hetzelfde geldt voor overeenkomsten waarin aansprakelijkheden eenzijdig worden afgewenteld. Of contracten waarin onderaannemers worden gedwongen tot afspraken die men liever niet wenst te maken. NOA pleit voor een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten in aannemingsovereenkomsten en algemene voorwaarden. Daarom willen wij meehelpen om maatschappelijk onverantwoorde aannemingsovereenkomsten uit te bannen.

Hoge risico’s, boetes en te krappe uitvoertermijnen

Een bekend voorbeeld vormen de draconische boetes per week vertraging. Uitvoertermijnen zijn bovendien vaak te kort. Ook wordt er geklaagd over lange procedures, lage rekenvergoedingen en hoge risico’s. Graag ontvangen wij voorbeelden van wurgcontracten en afspraken die een eenzijdig karakter hebben. Wij garanderen dat uw identiteit en de naam van uw bedrijf niet worden onthuld.

Stuur uw voorbeelden anoniem in!

Heeft u (in het verleden) contracten voorgelegd gekregen, of getekend, waarin eenzijdige bepalingen zijn opgenomen, dan stellen we het op prijs als we die aannemingsovereenkomst(en) van u mogen ontvangen. Hoe meer voorbeelden we hebben, hoe sterker we staan om onverantwoorde overeenkomsten uit te bannen. U kunt ons uw voorbeeld(en) mailen. Wilt u ons het voorbeeld anoniem toesturen, dan is dit mogelijk op:

NOA, Antwoordnummer 1332, 3900 WB Veenendaal.

Deel dit artikel:

Laatste nieuws