Bekijk het kennisprogramma
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 juli 2020

Lezingen Vloerendag 2020

Naast een goed gevulde beursvloer in Hart van Holland te Nijkerk en het spectaculaire buitenterrein waar een groot aantal uit de kluiten gewassen vrachtwagencombinaties acte de présence zal geven, is er een uitgebreid kennisprogramma met tal van lezingen en workshops waarin de toekomst van de vloerenbranche centraal staat.

Jamie de Boer | Imbema Holland - ‘Bouwbesluit voorkomt niet altijd klachten over contactgeluid’

Ook als voldaan wordt aan de Bouwbesluiteisen over contactgeluid blijkt dat bewoners/gebruikers dan nog steeds hinder van ervaren. Jamie de Boer van Imbema Holland geeft aan hoe dit op een eenvoudige manier voorkomen kan worden. Met een akoestisch prestatierapport kunt u de opdrachtgever en gebruiker vooraf een duidelijk beeld geven van wat er verwacht mag worden.

Margot Caspers | Volandis - ‘Wat kan het Vloerenbedrijf besparen door de gratis PAGO?’

Bij de PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek / Bouwkeuring) kunnen / worden gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen door de bedrijfsarts geconstateerd. De PAGO kan daardoor kostbare uitval van werknemers voorkomen. Margot Caspers vertelt hoe!

ir. Gerard H.P Hol | Vitruvius Building Solutions - ‘Betonverharding op bestelling’

Eigenschappen van beton kunnen zodanig beïnvloed worden dat op het moment van storten afspraken gemaakt kunnen worden wanneer de coating kan worden aangebracht. Dit hoeft niet een vochtongevoelige coating te zijn is. Ook sterkte eigenschappen zijn op bestelling te leveren. Het verhardingsproces is op internet te volgen worden. Er zijn met de opdrachtgever harde afspraken te maken over het moment van opleveren. In deze lezing worden praktijkervaringen getoond met als ultiem voorbeeld sterkte eigenschappen na 16 uur verharding.

René Mijling | Mijtech kunststofvloeradvies - ‘Beheersen / opvangen van scheurvorming in Design gietvloer systemen’

Scheurvorming en adervorming zijn te vaak (één keer is al te veel!) voorkomende problemen in Design gietvloer systemen. René Mijling, werkzaam bij een adviesbureau dat zich in kunststofvloeren heeft gespecialiseerd, geeft diverse technische oplossingen om scheurvorming en adervorming te voorkomen.

Corné van der Steen | TechnoConsult - ‘Hoe ontstaan scheuren.... en wie is daar dan verantwoordelijk voor?’

TechnoConsult wordt regelmatig geconfronteerd met scheuren in betonvloeren, dekvloeren en/of daarop aangebrachte vloerafwerkingen. Er zijn een groot aantal van mogelijke oorzaken. Een verkeerd ontwerp, een onjuiste uitvoering, maar ook de bouwsnelheid kan een rol spelen. Er is vaak onvoldoende besef hoe de op elkaar aangebrachte materiaallagen samenwerken. Krimp, temperatuur- en vochtwisselingen spelen een rol en hun onderlinge samenhang wordt besproken. Als scheuren ontstaan, komt bijna altijd de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is. Het gaat niet alleen om de technische kant maar ook de gewekte verwachtingen, de aanwezige kennis en goed- en deugdelijk werk spelen een rol. Tips om tevreden klanten en goede naam en faam te behouden en rechtszaken voorkomen komen aan bod.

Herwie Cornelissen | Bouwservice Ravenstein -‘Alternatieven voor kunststofdeeltjes in cementdekvloeren’

Basaltvezel wapening als alternatief voor kunststofvezels: Sterker en minder milieubelastend!

Steven Brouwers | NGCM - ‘Veilig storten bij tocht, wind of hitte’

Hoe kun je er voor zorgen dat je bij uitdagende weersomstandigheden risicoloos kunt storten? Door tocht, wind of hoge temperatuur is de kans op problemen vaak 100%. Of er wordt niet gestort, of er wordt er bewust een risico genomen. Wat als je storts nooit meer hoeft uit te stellen? Het heeft positieve impact op medewerkers, kosten en planning.

Marcia Donkers | De Vloerenmakers & Liza Wouters | Wouters Totaal Afbouw - ‘Twee energieke dames lezen u de les!’

Twee jonge ondernemende afbouwvrouwen volgden de NOA-ondernemersopleiding. (Kosten € 600,- voor 10 lessen.). Ze vertellen u wat zij leerden over de belangrijkste aandachtsgebieden van het afbouwvak. Zijn zij slimmer dan u geworden?

René Mijling | Mijtech kunststofvloeradvies - ‘IR verwarming in de vloer. Kansen voor vloerenbedrijven’

Mooie kansen voor vloerenbedrijven in de tijd van energietransitie. Overdag levert de zon elektriciteit aan een thermische accu. Deze maakt deel uit van de infrarood (IR) vloerverwarming die weer deel uit maakt van het kunststof gietvloersysteem. Dat geeft ‘s avonds en ‘s nachts warmte af aan de ruimte.

Rob van Boxtel | NOA - Kunt u het zich veroorloven geen lid van NOA te zijn?

NOA neemt werk uit handen. NOA denkt mee, kent wetten en regels, levert kennis en slimme tools en brengt je in contact met de juiste mensen. NOA regelt dingen voor je waar je geen zin in hebt, het te druk voor hebt of geen kaas van hebt gegeten. Zaken die stiekem wel belangrijk zijn voor het voortbestaan van je bedrijf. NOA is er ook voor al jouw individuele vragen over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, ontslagzaken en ziekteverzuim en biedt juridisch advies en een incassoservice. Daarnaast kun je via NOA korting krijgen op bijvoorbeeld bestelbussen en verzekeringsproducten. Wekelijks ontvang je het laatste nieuws. NOA organiseert veel bijeenkomsten waar je bij moet zijn. Er komen leerzame onderwerpen aan de orde en je ontmoet er collega-bedrijven. Regelmatig resulteren die leerzame contacten in het samen oppakken van werken. Door dat alles heb je de contributie er snel uit.

Jurjen Talsma | Kwaliteitsdienst Beton - Betonvloer... meer dan alleen maar grondstoffen

Topprestaties lever je zelden alleen, een goede samenwerking tussen betoncentrales aangesloten bij het Betonhuis en het NOA-vloerenbedrijf leidt tot een optimale vloer. Een in samenwerking van het Betonhuis en NOA op te stellen stortplan is de basis voor de monolietvloer die de opdrachtgever voor ogen heeft.

Deel dit artikel: