Uw mening over de nieuwe CAO-Afbouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 juli 2021

Leden input voor CAO-onderhandelingen

Hoewel de zomervakantie nog moet beginnen en 2022 nog ver weg lijkt, staan we al aan de vooravond van onderhandelingen over een nieuwe CAO-Afbouw. Op dit moment inventariseren we mogelijke onderwerpen, die in de onderhandelingen aan de orde moeten komen. Heeft u suggesties, ideeën of vraagstukken? 

Naast voor de hand liggende zaken als pensioen, loonaanpassingen e.d. wordt ook gekeken naar trends en ontwikkelingen in andere sectoren. Voor een goede inventarisatie hebben wij daarbij zeker ook de input van aangesloten werkgevers nodig. Om deze in beeld te krijgen, zullen wij na de zomervakantie drie bijeenkomsten organiseren om zo samen met u tot een definitieve werkgeversnota te komen. 

Een cao sluiten we natuurlijk niet alleen af, maar met vakbonden. Ook zij zullen zo hun wensen hebben ten aanzien van de nieuwe cao. Wat deze precies zijn, is nu nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, zullen we die uiteraard ook meenemen naar de bijeenkomsten in de regio en met de aanwezige leden delen. Welke onderwerpen er uiteindelijk in de definitieve werkgeversnota komen, hangt voor een belangrijk deel van uw input en mening af. 

Bijeenkomsten week 37

Mede gelet op de spreiding van de vakanties is het de bedoeling om op 14, 15 en 16 september september (week 37) bijeenkomsten in de regio te organiseren. Daar wil onze onderhandelingsdelegatie graag met leden van gedachten wisselen over de mogelijke CAO-voorstellen van werkgeverszijde. De exacte locaties moeten nog worden vastgelegd. Zodra dit bekend is, zullen wij dit via onze digitale nieuwsvoorziening aan u laten weten. Alle leden ontvangen nog een uitnodiging met de data en het (tijds)programma.

Voorlopige planning

De start van de onderhandelingen staat gepland voor 29 september 2021. Dit is normaal gesproken het moment waarop de standpunten van werkgevers en werknemers over en weer worden uitgewisseld met daarop een toelichting. In de weken en/of maanden daarna volgen dan de echte onderhandelingen. 

Wat wel en niet bespreken?

Een nieuwe CAO afsluiten in deze nog steeds bijzondere tijden, is geen eenvoudige zaak. Vanuit werkgeversoogpunt is het daarom belangrijk dat we met elkaar scherp blijven over wat we wel én niet in de nieuwe cao willen opnemen. We gaan hier dus graag met u over in gesprek. Als u nu al ideeën heeft, suggesties, of vraagstukken die aandacht verdienen, dan hopen we dat u deze met de onderhandelingsdelegatie wilt delen. Alle input is welkom! 

Mogelijke input voor CAO-onderhandelingen

  •  *
  • Iedere vraag, suggestie of nieuw idee kan helpen om een goede werkgeversnota voor de cao-onderhandelingen te maken, die eind september worden opgestart.
  •  *
Deel dit artikel: