Wet invoering extra geboorteverlof per 1 januari 2019
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 december 2018

Kraamverlof vervalt door WIEG-wet

Per 1 januari 2019 vervallen de huidige regels voor het kraamverlof en komt het geboorteverlof hiervoor in de plaats. Daarnaast wordt de duur van het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van vier naar zes weken. Door de WIEG, voluit Wet invoering extra geboorteverlof, gaan alle werknemers die meer dan twee dagen werken er volgend jaar op vooruit. Zij krijgen niet meer standaard recht op twee dagen kraamverlof - zoals nu het geval is. De duur van het geboorteverlof wordt verlengd tot éénmaal de wekelijkse arbeidsduur.

Een werknemer, die 37,5 uur per week in de afbouwsector werkt, heeft straks dus recht op 37,5 uur verlof na de bevalling van zijn partner. Tijdens dit verlof moet de werkgever het volledige loon van de werknemer doorbetalen, tenzij er in de cao of een regeling met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) afwijkende afspraken staan opgenomen over het kraamverlof. In dat geval blijven deze afspraken gelden totdat de cao of regeling is verlopen. Dit geldt uiterlijk tot 1 juli 2019.

Geboorteverlof of calamiteitenverlof

Het geboorteverlof gaat direct in op de dag na de bevalling. De dag van de bevalling zelf, voor zover er het werk voor verzuimd wordt, geldt als calamiteitenverlof.

Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof naar zes weken

Door de invoering van de WIEG hebben werknemers per 1 januari 2019 ook langer recht op adoptie- of pleegzorgverlof, namelijk zes weken. Op dit moment is het adoptie- en pleegzorgverlof nog vier weken. Tijdens dit verlof hebben werknemers recht op een uitkering van 100% van het dagloon (tot maximaal het maximumdagloon) die ze kunnen aanvragen bij het UWV. Er is geen recht op loondoorbetaling door de werkgever. Werknemers kunnen het adoptie- en pleegzorgverlof opnemen vanaf vier weken voor de eerste dag dat het kind in het gezin wordt opgenomen, tot 22 weken daarna. De werknemer hoeft dit verlof niet aaneengesloten op te nemen, maar kan dit over een periode van 26 weken spreiden.

Deel dit artikel: