Kom naar de infobijeenkomst
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
20 juni 2019

Initiatief TruStone: voor een verantwoorde natuursteensector

Op 10 en 13 mei 2019 hebben de Vlaamse en Nederlandse partijen (branches, overheden, ngo’s en vakbonden) het Initiatief TruStone ondertekend. Dit initiatief behelst afspraken voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Op maandag 1 juli wordt er een informatiebijeenkomst gehouden om bedrijven die natuursteen importeren, verwerken en verkopen te informeren over dit convenant.

Alle leden van NOA hoofdsector Natuursteen zijn van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst, die wordt gehouden in de showroom van Michel Oprey & Beisterveld, De Limiet 21A, Vianen. De bijeenkomst start op 1 juli 2019 om 15.30 uur en duurt tot circa 18.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om informeel van gedachten te wisselen. Voor catering wordt gezorgd.

Doel van de bijeenkomst is om brancheorganisaties en leden uit sectoren die natuursteen importeren, verwerken en verkopen te informeren over het Initiatief TruStone. Om problemen zoals kinderarbeid en gedwongen arbeid effectief aan te pakken is het van belang dat zo veel mogelijk Vlaamse en Nederlandse bedrijven zich bij Initiatief TruStone aansluiten. Meedoen is van belang vanwege de impact in de keten. Daarnaast vragen afnemers steeds vaker om duurzame natuursteen. Zo stellen overheden in hun aanbestedingen het zorgdragen voor omstandigheden in de keten steeds vaker als voorwaarde.

Tijdens deze middag zal worden toegelicht wat het initiatief TruStone inhoudt, wat dit in de praktijk betekent en wat er van deelnemers wordt verwacht. Ook wordt besproken hoe deelname aan TruStone bedrijven kan helpen om kans te blijven maken in aanbestedingen.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar initiatieftrustone@ser.nl.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 juni a.s..

Informatie over het Initiatief kunt u vinden op de speciale website van de SER: Initiatief TruStone.

Deel dit artikel:

Laatste nieuws