Loonsverhoging op 1 mei 2020
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 april 2020

In Coronacrisis tóch CAO voor hardwerkende afbouwers

Op 1 mei a.s. krijgen alle werknemers in de afbouw 3 % loonsverhoging. Ook kan er weer aanspraak worden gemaakt op de 80-90-100-regeling, wordt een vroegpensioenregeling ingesteld én is er bijzondere aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Door de Coronacrisis stonden afspraken ter discussie, maar ondernemersvereniging NOA wil samen met de vakbonden een positief signaal afgeven.

“Afgelopen weken was het wikken en wegen”, geeft Ger Jaarsma, voorzitter van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, toe. “Is een lastenverzwaring in deze moeilijke tijd wel verantwoord? Hoe immens groot wordt de uiteindelijke impact van het Coronavirus?” Met vakbonden FNV en CNV Vakmensen werd er overlegd of er in crisistijd ook andere mogelijkheden waren. NOA raadpleegde via online stemming haar achterban: “We hebben een Adviesraad van praktiserende NOA-ondernemers, die allemaal door de leden zelf zijn gekozen”, legt Jaarsma uit. In onze vereniging is geregeld dat die Adviesraad namens alle leden mag besluiten over de CAO. Zo lukte het ons om in deze ‘quarantainetijd’ toch ruggespraak te houden met onze leden.” De meerderheid adviseerde om vast te houden aan het principeakkoord en werknemers op 1 mei a.s. een positief signaal te geven door de loonsverhoging uit te betalen.

Hoewel die loonsverhoging nu in het oog springt, willen NOA en vakbonden vooral benadrukken dat de afgesproken maatregelen voor duurzame inzetbaarheid en een zware beroepenregeling écht een belangrijke stap zijn voor onze sector. Onder de CAO-Afbouw vallen alle stukadoors-, (gips)blokkenstellers-, vloeren- en terrazzobedrijven, natuursteenbedrijven en plafond- en wandmontagebedrijven. Werkgevers en werknemers staan met deze cao naast elkaar voor de toekomst: “Samen staan we sterk. We zijn er trots op dat de afbouwbedrijfstak ook in Coronacrisis laat zien dat er volop waardering is voor het prachtige werk van onze vakmensen!”

Deel dit artikel: