Voelt u het morele en commerciële belang?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 oktober 2019

Deelname aan convenant TruStone

Leden uit de sector Natuursteen informeren we graag over de mogelijkheden om deel te nemen aan het convenant TruStone. We hebben hier reeds eerder over bericht en in de zomer heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, maar nu is het mogelijk om de nodige formulieren te ondertekenen en u te conformeren aan het convenant.

Het initiatief TruStone behelst afspraken voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Bedrijven die natuursteen importeren, verwerken en verkopen kunnen hieraan deelnemen, waarmee de afspraken worden onderschreven. Om problemen zoals kinderarbeid en gedwongen arbeid bij natuursteengroeves in zogenaamde risicogebieden effectief aan te pakken, is het van belang dat zo veel mogelijk Nederlandse en Vlaamse bedrijven zich bij TruStone aansluiten.

Waarom meedoen?

Meedoen is van belang vanwege de impact in de keten. Daarnaast vragen afnemers steeds vaker om duurzame natuursteen. Zo stellen overheden in hun aanbestedingen ‘het zorgdragen voor omstandigheden in de keten’ steeds vaker als voorwaarde. Per 1 oktober is dit convenant TruStone in werking getreden. Eerder dit jaar hebben wij als één van de betrokken partijen onze handtekening geplaatst. Daarom attenderen we u nu op het morele, maar ook commerciële belang van deelname aan TruStone.

Informatie

Bekijk voor een korte impressie van de TruStone essentie de YouTube-video en/of bekijk de door de SER ontwikkelde website voor meer informatie.

Deelname en kosten

Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. De werkwijze voor niet-zelf importerende bedrijven is echter eenvoudig gehouden. Van zelf-importerende bedrijven wordt wel meer inspanning verwacht.

  • Voor niet-zelf- importerende bedrijven geldt een deelnamebedrag van € 400,- excl. btw per jaar.
  • Voor zelf-importerende bedrijven geldt een deelnamebedrag van € 1200,- excl. btw per jaar.

Bekijk voor detailinfo het tarievenblad van IMVO Convenanten. Hierbij merken we graag op dat aankopen via importeurs in België niet als import worden gezien.

Formulieren

Om deel te nemen aan TruStone moet u de volgende drie formulieren ondertekenen:

Het vergt wel even wat leeswerk om alle documenten voor ondertekening door te nemen. De formulieren moeten na ondertekening aan de SER worden gestuurd. U kunt de formulieren mailen naar: initiatieftrustone@ser.nl

Zou u onze sectormanager Ester Litjes in CC willen mailen? Dan kunnen we monitoren hoeveel leden aan het convenant deelnemen. Mail Ester. Uiteraard kunt u ook bij ons secretariaat terecht voor aanvullende vragen.

Bron: Trustone
Deel dit artikel: