Er worden geen nieuwe aanvragen gehonoreerd
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 december 2019

De 80/90/100-regeling tijdelijk bevroren

In het kader van regelingen inzake duurzame inzetbaarheid in de CAO Afbouw, is de 80/90/100-regeling een populaire regeling voor bedrijven en werknemers. Werknemers van 57 jaar en ouder kunnen daarbij 80% werken tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw, terwijl de werkgever de extra kosten daarvan bij het O&O-fonds declareert.

Voor de kosten van deze regelingen is een vastgesteld budget in het O&O-fonds opgenomen. Inmiddels is het maximum van dit budget bereikt. Dit betekent dat nieuwe aanvragen voor de regeling op dit moment niet gehonoreerd kunnen worden. Verder is de regeling onderdeel van de CAO die op 31 december 2019 afloopt. Omdat de regeling ook onderwerp van gesprek is in het kader van de cao-onderhandelingen, in combinatie met diverse vraagstukken zoals eerder stoppen met werken voor oudere werknemers, is besloten om de regeling tijdelijk te bevriezen en dus geen nieuwe aanvragen te honoreren.

Als u thans overweegt om een mogelijke aanvraag in te dienen, is er dus even geduld nodig totdat duidelijk is of en onder welke voorwaarden de regeling voortgezet kan en zal worden. Voor de reeds lopende gevallen heeft dit geen consequenties; deze worden gewoon voortgezet.

Deel dit artikel: