Coronaprik valt onder calamiteitenverlof
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
11 maart 2021

Corona vaccinatie onder werktijd?

Als een werknemer zich alleen onder werktijd kan laten vaccineren, geldt hiervoor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Dat stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als een werknemer echt niet buiten werktijden de prik kan gaan halen. De werkgever moet de werknemer dan gewoon doorbetalen. Dit geldt ook als een werknemer iemand uit de naaste familie moet begeleiden. 

Een werknemer heeft op grond van de wet recht op calamiteitenverlof als hij of zij te maken krijgt met ‘onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen’. Bijvoorbeeld als de vrouw van een werknemer belt dat ze gaat bevallen, of omdat er lekkage is in huis. Hoewel de criteria voor calamiteitenverlof beschreven staan als spoedeisend, waarbij het om een onvoorziene omstandigheid gaat en die niet buiten werktijd te plannen is, wordt de coronavaccinatie daar wel onder geschaard. 

Krijgt een werknemer een oproep om de coronavaccinatie te halen onder zijn werktijd, dan ligt het aan zijn arbeidsovereenkomst en de omstandigheden van het geval of hij een beroep kan doen op calamiteitenverlof. Want een coronavaccinatie is niet direct spoedeisend en er is geen sprake van onvoorzienbaarheid, maar het kan wel zo zijn dat het niet buiten werktijd te plannen is. In dit laatste geval geldt calamiteitenverlof. Als er wél een mogelijkheid is om de prik buiten werktijd te halen, maar de werknemer kiest er voor om de vaccinatie onder werktijd te halen, dan moeten er vakantie uren voor worden ingezet.

Ook verlof als werknemer iemand moet begeleiden

Ook een werknemer die iemand moet begeleiden bij vaccinatie, kan daarvoor kort verzuimverlof opnemen. Het moet dan wel om een naast familielid gaan, een nabije sociale relatie of een huisgenoot. Er moet wel eerst serieus gekeken worden naar de mogelijkheid dat iemand anders de persoon in kwestie kan begeleiden, maar als dat om duidelijke redenen echt niet kan geldt volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de werknemer kort verlof moet krijgen.

Deel dit artikel: