Inspectie SZW publiceert cijfers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 december 2020

Corona op de werkvloer

Onlangs maakte staatssecretaris Van ‘t Wout bekend dat de Inspectie SZW dit jaar bijna zesduizend meldingen kreeg die op het werk direct of indirect te maken hebben met een onveilige corona situatie. 

Inspectie SZW kreeg tot 8 november 5.874 corona gerelateerde meldingen binnen. 1.194 daarvan hadden betrekking op arbeidsmigranten. Verder inventariseerde men natuurlijk de aard van de meldingen. Veruit de meeste gingen over de onmogelijkheid om op de werkvloer de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen houden: 40%. Een andere vaak gemelde situatie was het feit dat er een zieke werknemer op de werkvloer aanwezig was. 19% van de klachten ging hierover. 9% klaagde erover dat de werkgever thuiswerken niet toestond terwijl de aard van het werk dit wel mogelijk maakte.

Ontbreken besmettingsrisico in RI&E

Als het mogelijk was zonder risico voor de inspecteurs, ging de Inspectie langs. De overtreding die zij het vaakst constateerden, was het ontbreken van het besmettingsrisico in de RI&E. Meestal waren er dan ook niet genoeg maatregelen genomen om besmetting te voorkomen, zoals de 1,5 meter afstand, of voorrang bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens waren voorlichting en toezicht zorgenkindjes. Zonder toezicht zijn werknemers bijvoorbeeld nog wel eens slordig bij het opdoen of dragen van een mondkapje indien dat voor het werk wenselijk is.

Voor alle zekerheid wijzen wij nogmaals op het correct toepassen van het protocol Samen veilig doorwerken. En u doet er verstandig aan om uw wettelijk verplichte RI&E te updaten. Hiervoor kunt u de RI&E Bouwnijverheid gebruiken, die is ondergebracht bij Volandis. Er is een nieuwe coronavragenlijst ontwikkeld die u als aanvulling op de RI&E kunt gebruiken om vast te stellen of u extra maatregelen moet nemen. De coronavragenlijst staat ook op de website van Volandis, evenals een instructiefilm en handleiding voor meer uitleg.

Deel dit artikel: