Akoestische isolatie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 juni 2020

Beperk geluidoverlast uit winkels of supermarkten naar omliggende woningen

De contactgeluidsisolatie van begunstigend lid Imbema SMT is de oplossing voor geluidshinder binnenshuis en vooral zeer wenselijk in binnenstedelijke gebieden. Geluidsoverlast van winkels, door palletwagens, trolleys en tijdens het bijvullen van de winkels, wordt tot een minimum beperkt en voldoet aan de PVE van alle retailers. De isolatie van Imbema SMT is ook bestand tegen hoge drukbelasting en daarom uitermate geschikt voor bijvoorbeeld supermarktvloeren. De meest gebruikte producten hiervoor zijn Isolgomma Grei8 en Roll7.

Transformatie en renovatie

Bij transformatie worden er vanuit het bouwbesluit geen aanvullende eisen gesteld (rechtens verkregen niveau). Ook als wordt voldaan aan bouwbesluit geluidseisen voor nieuwbouw, dan wordt dit in de praktijk als te laag ervaren om akoestisch comfort te bereiken. Het advies van Imbema is dan ook: voldoe niet alleen aan het Bouwbesluit, maar ga voor minimaal de verhoogde comfort eis (in de praktijk ≥5 dB beter dan Bouwbesluit voor nieuwbouw). De akoestische isolatie van Imbema SMT zorgt ervoor dat deze waardes altijd in praktijk gehaald kunnen worden.

Meer weten? Kijk op de website van Imbema of bel op via 088-1306030

Deel dit artikel:

Laatste nieuws