Samen veilig doorwerken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
07 juli 2022

Alles over Corona

Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte van alle informatie rondom Corona.

Ventileren belangrijk

Ventileren was altijd al belangrijk maar is door COVID-19 weer extra van belang. Bekijk de 5 simpele ventilatietips om extra besmettingen te voorkomen. 

COVID-besmettingen lopen weer op

Het aantal coronabesmettingen loopt weer op. Om te voorkomen dat de overheid nieuwe COVID-maatregelen moet treffen, kunnen alle Nederlanders zelf alert zijn en proberen om besmetting met het virus te voorkomen. Door de voorzitters van de koepelorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW is opgeroepen om leden van brancheorganisatie te vragen extra goed te letten op het volgende:

  • Bespreek met medewerkers het belang van de basisregels en de naleving ervan;
  • Zorg voor goede ventilatie op de werkplek (op 28 juni wordt er een gratis webinar georganiseerd over beter ventileren, van 10.30-12.00 uur; aanmelden kan bij secretariaatsociaal@vnoncw-mkb.nl) 
  • huiswerken bij klachten, indien dat mogelijk is.

Nu de vakantieperiode nog moet beginnen en er in heel veel sectoren al flinke personeelskrapte is, adviseren de ondernemersorganisaties weer alert te zijn om mogelijk extra verzuim te voorkomen. ‘Hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar.’  

Zelftest per 11-04-2022

De zelftest is per 11-04-2022 het uitgangspunt om te bepalen of iemand besmet is met het Coronavirus. Het is niet meer nodig om na een positieve zelftest dit door de GGD te laten bevestigen. Voor specifieke groepen - bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of geen zelftest kunnen gebruiken - blijft een GGD-test mogelijk. Een GGD-test is ook mogelijk voor het krijgen van een herstelbewijs. Zo’n bewijs kan nodig zijn om internationaal te reizen of als bij een opleving het coronatoegangsbewijs onverhoopt weer noodzakelijk wordt.

Regels per 23-03-2022

Per 23 maart vervallen de meeste coronamaatregelen. Maar omdat het coronavirus niet weg is, blijft het nog steeds belangrijk dat er bij klachten een zelftest wordt gedaan (of een test bij de GGD). Dit om te voorkomen dat andere mensen besmet worden. En hoe zit het nu ook alweer met medewerkers die positief testen (isolatie) of in nauw contact zijn geweest met iemand met corona (quarantaine)?

Isolatie bij positieve test

Bij een positieve (zelf)test gaat iemand 5 dagen in isolatie. Na 24 uur zonder klachten mag je weer naar buiten.

Quarantaine bij nauw contact

Ongevaccineerden moeten in quarantaine na nauw contact met iemand met corona of als een huisgenoot positief test. Je hoeft niet in quarantaine als je langer dan één week geleden een boostervaccinatie hebt gehad, of in 2022 corona hebt gehad. En er geldt ook een uitzondering voor jongeren onder de 18 jaar, leerlingen op het voortgezet onderwijs en voor werknemers in een essentieel bedrijfsproces.

Geen quarantaine bij terugkeer in Nederland

Reizigers hoeven na een vakantie bij aankomst in Nederland niet meer in quarantaine en hoeven ook geen test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben.

De basisadviezen blijven

Ook al zijn de meeste maatregelen losgelaten, corona is nog niet weg. Blijf waakzaam dat uitbraken nog steeds kunnen ontstaan op de werkvloer. Zorg dat de basisadviezen nageleefd worden om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. De basisadviezen zijn: handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, blijf thuis bij klachten en zorg voor goede ventilatie in binnenruimtes.

Coronaprotocol samen veilig doorwerken

De versoepelingen per 23 maart leiden wederom tot aanpassing van het coronaprotocol. Download het protocol Samen veilig doorwerken.

Werken in woning

Als je bij particulieren werkt, is het van groot belang dit veilig te doen. Kijk voor alle afspraken waar jij en de bewoner(s) zich aan moeten houden in de ‘Checklist dagindeling vakman – Werken bij particulieren’ op de Coronahelpdesk Bouw & Technieksector.

Protocol 'Samen veilig doorwerken'

De Rijksoverheid heeft samen met de bouw- en technieksector, waaronder NOA, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Dit protocol wordt telkens aangepast aan de actuele coronamaatregelen (actuele versie is 23-03-2022, nummer 23). Werk conform dit protocol en benut eventueel tools van de coronahelpdesk om iedereen op veiligheid en gezondheid te attenderen:

Blijf samen veilig doorwerken in de bouw en techniek!

De bouw en techniek hebben vanaf het begin van de coronapandemie veilig doorgewerkt. We staan nu voor een volgende uitdaging. Het aantal besmettingen is hard opgelopen. We willen veilig blijven doorwerken. Dat kan alleen als we met zijn allen de regels van de bouw en techniek goed naleven. Draag geen besmetting aan een ander over. De bestaande preventieve maatregelen hebben in de praktijk hun nut bewezen. We zetten ze nogmaals voor je op een rij:

Bronaanpak

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent.
  • Wacht thuis op de uitslag van je test.
  • Blijf bij een positieve test thuis, ook als je beschermd bent tegen corona en toch besmet bent. Je krijgt van de GGD te horen hoe lang de isolatie duurt en wat de regels zijn. Hou altijd zo veel mogelijk afstand van huisgenoten.
  • Blijf in (thuis)quarantaine bij een positief geteste huisgenoot. Als je langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad of korter dan 8 weken geleden positief bent getest én nu klachtenvrij bent, dan hoef je niet in quarantaine.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Vaccinatie

  • Met een coronavaccinatie bescherm je jezelf en verminder je de kans dat je een ander besmet.

Corona en vakantie in het buitenland

Ook krijgt het secretariaat regelmatig vragen over wat te doen als de werknemer op vakantie gaat naar het buitenland en hij daar niet tijdig van kan terugkeren, omdat hij daar in quarantaine moet of niet tijdig kan terugkeren. Of als een werknemer er voor kiest naar een vakantiebestemming met code oranje/rood te reizen. U mag een werknemer vragen of hij/zij naar een ‘code rood/oranje’ land gaat. U kunt dan ook vooraf schriftelijk vastleggen dat het loon niet wordt doorbetaald als de werknemer bij terugkomst in quarantaine moet. U kunt daarentegen niet werknemers onbetaald verlof laten nemen als zij vakantie vieren in een land met code groen of geel en daar een niet te verwachten opgelegde quarantaine door de overheid van dat land krijgen. Lees er meer over in ons online kenniscentrum. 

Sinds 24 juni 2021 is het mogelijk om vaccinatiegegevens om te zetten in een QR-code waarmee u, net zoals met een testbewijs, toegang krijgt tot evenementen en locaties in Nederland. Hiervoor heeft u de nieuwe versie van de CoronaCheck-app nodig. De app is nodig voor reizen binnen de EU en voor het maken van een herstelbewijs. Sinds 25 september is de app ook nodig om bijvoorbeeld uit eten of naar het theater te kunnen. Naar de uitleg van de app.

Helpdesk

Op de website www.helpdeskcorona-bt.nl vind je informatie over de bereikbaarheid van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek, een initiatief van veel brancheorganisaties en -behartigers in de bouwsector waaronder NOA helpdesk. Op de website is naast het doorwerk protocol ook een lijst met veelgestelde vragen opgenomen en kun je handige informatie downloaden, zoals de posters van de Rijksoverheid en praktische toolboxen.

Naar de Helpdesk Corona Bouw & Techniek

Deel dit artikel: