Samen veilig doorwerken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
18 november 2021

Alles over Corona

Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte van alle informatie rondom Corona.

Protocol 'Samen veilig doorwerken'

De Rijksoverheid heeft samen met de bouw- en technieksector, waaronder NOA, het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. Dit protocol wordt telkens aangepast aan de actuele coronamaatregelen. Werk conform dit protocol en benut eventueel tools van de coronahelpdesk om iedereen op veiligheid en gezondheid te attenderen:

Blijf samen veilig doorwerken in de bouw en techniek!


De bouw en techniek hebben vanaf het begin van de coronapandemie veilig doorgewerkt. We staan nu voor een volgende uitdaging. Het aantal besmettingen is hard opgelopen. We willen veilig blijven doorwerken. Dat kan alleen als we met zijn allen de regels van de bouw en techniek goed naleven. Draag geen besmetting aan een ander over. De bestaande preventieve maatregelen hebben in de praktijk hun nut bewezen. We zetten ze nogmaals voor je op een rij:

Bronaanpak

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent.
 • Wacht thuis op de uitslag van je test.
 • Blijf bij een positieve test minstens een week thuis vanaf het begin van je klachten.
 • Blijf in (thuis)quarantaine bij een positief geteste huisgenoot of een ander nauw contact.
 • Reis zoveel mogelijk alleen naar het werk, of alleen met je vaste maat.
 • Volg de instructies op van de GGD en de App CoronaMelder.
 • Werk thuis, als dat mogelijk is.
 • Houd je aan de richtlijnen voor internationale reizen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Leefregels en werkorganisatie

 • Houd 1,5 meter afstand, geef elkaar werkruimte.
 • Zet het werkgebied zodanig af dat omstanders minstens op 1,5 meter afstand blijven.
 • Pas het aantal bezoekers aan op de ruimte in de showroom.
 • Maak veilige werkafspraken met bewoners voordat je het werk start.
 • Pauzeer op 1,5 meter afstand van elkaar, zo nodig in groepjes.
 • Draag een mondkapje in het OV en bij meer dan twee inzittenden in de bedrijfsbus.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen met water en zeep.
 • Nies en hoest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
 • Raak je gezicht niet of zo min mogelijk aan als je met elkaar samenwerkt.
 • Draag zo nodig een mondkapje als contact binnen de 1,5 meter mogelijk is.
 • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.
 • Maak regelmatig schoon met water en een ontvettend schoonmaakmiddel of met schoonmaakdoekjes.
 • Gebruik geen airco- of verwarmingsunit met recirculatie van lucht.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een mond- of halfgelaatsmasker met FFP2/FFP3-filter bij risicovol werk in zorglocaties.
 • Draag zo nodig bij dat werk ook handschoenen, een veiligheidsbril of spatscherm en een schort.

Vaccinatie

 • Met een coronavaccinatie bescherm je jezelf en verminder je de kans dat je een ander besmet.

Vaccinatievragen

Corona houdt ons nog steeds bezig. De besmettingsaantallen lopen weer op en de meningen over wel dan niet vaccineren lopen sterk uit een. Voor werkgevers is het ingewikkeld: iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Maar hoe leid je dat in goede banen en wat mag je wel en niet vragen? We hebben diverse vragen op een rijtje gezet. Lees meer.

Corona en vakantie in het buitenland

Ook krijgt het secretariaat regelmatig vragen over wat te doen als de werknemer op vakantie gaat naar het buitenland en hij daar niet tijdig van kan terugkeren, omdat hij daar in quarantaine moet of niet tijdig kan terugkeren. Of als een werknemer er voor kiest naar een vakantiebestemming met code oranje/rood te reizen. U mag een werknemer vragen of hij/zij naar een ‘code rood/oranje’ land gaat. U kunt dan ook vooraf schriftelijk vastleggen dat het loon niet wordt doorbetaald als de werknemer bij terugkomst in quarantaine moet. U kunt daarentegen niet werknemers onbetaald verlof laten nemen als zij vakantie vieren in een land met code groen of geel en daar een niet te verwachten opgelegde quarantaine door de overheid van dat land krijgen. Lees er meer over in ons online kenniscentrum. 

Sinds 24 juni is het mogelijk om vaccinatiegegevens om te zetten in een QR-code waarmee u, net zoals met een testbewijs, toegang krijgt tot evenementen en locaties in Nederland. Hiervoor heeft u de nieuwe versie van de CoronaCheck-app nodig. De app is nodig voor reizen binnen de EU en voor het maken van een herstelbewijs. Sinds 25 september is de app ook nodig om bijvoorbeeld uit eten of naar het theater te kunnen. Naar de uitleg van de app.

Grenswerkers

Duitsland heeft reisbeperkingen opgelegd sinds Nederland rood kleurde op de Europese coronakaart. Lees ons laatste nieuws over de benodigde bewijsstukken voor grenswerkers en hoe het zit als u op doorreis bent naar uw vakantiebestemming.  

De bouw gaat door

Het protocol blijft ondanks de versoepelde maatregelen van kracht. Om mensen te blijven herinneren, attenderen we graag nog eens op de posters voor werken op de bouwplaats of voor werken in en rond een woning. Ze zijn gratis te downloaden op de website Helpdesk Corona. 

Zelftest

Er zijn coronazelftesten te koop bij een apotheek of drogisterij. Bij coronagerelateerde klachten geldt nog steeds om te testen via de GGD, maar werknemers die nergens last van hebben, kunnen een zelftest doen, om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Lees meer.

Showroombezoek

Showroombezoek is toegestaan:

 • Met ingang van 6 november gelden de volgende regels: 1,5 meter is een veilige afstand, mondkapje, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.
  Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van de Rijksoverheid.

Waar moet je conform de huidige corona maatregelen bij het werk extra rekening mee houden?

 • Voorkom nauwe contacten: maak gebruik van telefonisch of video-overleg in plaats van persoonlijke afspraken.

Verder blijft onverminderd gelden:

 • Werk conform het Protocol Samen Veilig Doorwerken
 • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten en laat je via de GGD testen.
 • 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Was vaak je handen.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Houd er rekening mee dat mensen bang of voorzichtig kunnen zijn. Werkzaamheden bij kwetsbare particulieren mag je alleen uitvoeren als zij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Helpdesk

Op de website www.helpdeskcorona-bt.nl vind je informatie over de bereikbaarheid van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek, een initiatief van veel brancheorganisaties en -behartigers in de bouwsector waaronder NOA helpdesk. Op de website is naast het doorwerk protocol ook een lijst met veelgestelde vragen opgenomen en kun je handige informatie downloaden, zoals de posters van de Rijksoverheid en praktische toolboxen.

Naar de Helpdesk Corona Bouw & Techniek

Deel dit artikel: