pensioengevend salaris tot € 60.849
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

ZZP pensioen als verplichte spaarpot

In de bedrijfstak afbouw kennen we een verplichtstellingsbeschikking, waardoor zelfstandige ondernemers moeten deelnemen aan de pensioenregeling voor het bedrijfspensioenfonds van de bouwnijverheid.

Hoewel veel ondernemers in de afbouw aan de verplichte pensioenregeling deelnemen, betekent dit niet automatisch dat álle zelfstandige ondernemers in de afbouw aan de regeling deelnemen. Het kan zijn dat u niet in beeld bent, of dat er andere redenen zijn dat u niet bent aangeschreven. Wordt u echter aangeschreven om bijvoorbeeld opgave te doen van uw inkomen, dan bent u verplicht om op deze brief te reageren. Doet u dat niet, dan kan het bedrijfspensioenfonds u dwingen om de ambtshalve opgelegde nota met bijkomende kosten te voldoen…

Maximale pensioenopbouw

Het bedrijfspensioenfonds voor de bouw kent een maximum pensioengevend salaris van € 60.849,-. Bij een inkomen van meer dan € 60.849,- kan geen pensioen worden opgebouwd. Tot op heden werd er geen controle uitgeoefend of mensen meer pensioen opbouwden: er werd wel een hoger salaris opgegeven voor de pensioenopbouw, dan men werkelijk genoot. De fiscus heeft aangekondigd daar nu actief controle op te gaan uit oefenen. Dus stel dat uw werkelijke inkomen € 40.000,- bedraagt, dan is het u niet toegestaan om pensioen op te bouwen over een bedrag van meer dan € 40.000,-. Uitvoeringsorganisatie APG moet de Belastingdienst informeren over de pensioenopbouw. Als u teveel pensioen opbouwt, ontvangt u hierover een brief van de Belastingdienst. U heeft dan zes maanden de tijd om uw ‘Opgave Loon en Premie’ aan te passen. Gebeurt dat niet, dan kan er een boete en naheffing volgen.

Wat als u de regeling niet wenst

Alle zelfstandigen moeten verplicht deelnemen aan de regeling van bpfBOUW. Als u wordt aangeschreven om uw inkomen op te geven, dan moet aan dat verzoek altijd voldoen. Als u echter aangeeft een inkomen te hebben dat op jaarbasis onder de zogenaamde franchise van € 13.784,96 ligt, dan behoeft u geen premie te betalen en wordt er evenmin pensioen opgebouwd. Als het goed is, ontvangt u twee keer per jaar een verzoek om uw inkomen op te geven. Als u niet wenst deel te nemen, omdat u op een andere wijze zorgt voor pensioenopbouw, dan geeft u als totale inkomen niet meer op dan € 13.784,96.

Er zijn dus mogelijkheden om u aan de verplichte deelname van de regeling te onttrekken. Onder bepaalde voorwaarden kan vrijstelling worden verleend. Als u niet verplicht wenst deel te nemen aan de regeling van bpfBOUW, dan adviseren wij u voor overleg en advies contact op te nemen met ons secretariaat.