EIB geeft kosten neutrale oplossing
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Eerder pensioen voor zware beroepen

Met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd hebben werkgevers en werknemers in de afbouwsectoren (stukadoren, vloeren, terrazzo, blokkenstellen, natuursteen en plafond- en wandmontage) toenemende zorgen over het in goede gezondheid behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Al tijden is NOA samen met vakbonden druk om de regering te bewegen om eerder pensioen voor zware beroepen mogelijk te maken. EIB onderzoek toont aan dat het mogelijk is.

Er zijn al vele gesprekken met Kamerleden gevoerd over de mogelijkheden die er zijn om werknemers in zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan. Kenmerkend voor deze beroepen is dat vaak op jonge leeftijd met werken wordt begonnen en velen niet in goede gezondheid de eindstreep halen. Hoewel onze sectoren allerlei initiatieven hebben genomen om werknemers duurzaam inzetbaar te maken, heeft ook UWV bevestigd dat zware beroepen een veel hogere uitstroom hebben door arbeidsongeschiktheid.

Werknemers die minimaal 45 jaar gewerkt hebben, 63 jaar oud zijn en werkzaam zijn in een sector met twee keer de gemiddelde landelijke uitval moeten eerder met pensioen kunnen.


Hendrik Ruys | Voorzitter NOA

Aparte regeling voor zware beroepen

NOA, FNV en CNV Vakmensen hebben in 2017 het EIB de opdracht gegeven om te onderzoeken of een aparte regeling werknemers in zware beroepen in staat zou stellen om eerder met pensioen te gaan. Het EIB kwam na de studie met een duidelijke conclusie: ja, dit kan! Een soortgelijke regeling is zelfs in 18 andere EU-lidstaten al van toepassing. Kenmerkend voor zware beroepen is namelijk dat werknemers vaak op jonge leeftijd beginnen met fysiek zware arbeid en daarbij het opleidingspeil en de levensverwachting relatief laag zijn. Met de verhoging van de pensioenleeftijd in de toekomst lopen werknemers daarom alleen maar meer kans om niet gezond de eindstreep te halen en voortijdig arbeidsongeschikt te worden. Een regeling, die werknemers in een zwaar beroep in staat stelt om drie of vijf jaar eerder met werken te stoppen, is echter praktisch kostenneutraal te realiseren.

Volledige rapportage

Het rapport van EIB, dat is uitgevoerd voor de Nederlandse afbouwsector (stukadoors, wand- en plafondmonteurs, blokkenstellers, vloerenleggers, terrazzowerkers en natuursteenbewerkers) is voor iedereen te downloaden. Aangezien een eventuele regeling naar verwachting niet alleen zal kunnen gelden voor de afbouwsector, is tevens gekeken naar de implicaties als een regeling zou worden getroffen voor alle sectoren in onze economie. 

Download EIB-publicatie “Eerder stoppen met werken voor zware beroepen”

RTL Z maakte naar aanleiding van de studie een uitgebreide reportage: de conclusies uit het onderzoek zijn overzichtelijk samengevat en toegelicht.