25 maart 2021
Wet Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging

Tijdens het NOA Café zal Keimpe ingaan op de hoofdpunten van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging.

Deze presentatie is live gegeven tijdens het NOA Café. De opname kunt u hier terugkijken. Reageren op polls en het stellen van vragen via de chat is natuurlijk niet meer mogelijk.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen betekent voor de (af)bouwbedrijven een grote wijziging in de verantwoordelijkheden en rechtspositie. De opdrachtgevers (bouwconsumenten) worden beter beschermd door ondermeer een verandering in de aansprakelijkheid. Waar de (af)bouwer nu op grond van de huidige wet zijn aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering van het werk overdraagt aan de opdrachtgever, wordt in de nieuwe wet de aansprakelijkheid voor toerekenbare gebreken 20 jaar. In mijn lezing ga ik in op de hoofdpunten van de nieuwe bouwwet en ga ik tips geven rondom bewijsvoering en dossiervorming. 

Ik ben Keimpe Stroop en ben kwaliteitsborger bij gBOU. bv kwaliteitsborgers voor de bouw. Ik ben met mijn bedrijf gevestigd in Heerenveen en woon in Leek. Ik ben inmiddels 54 jaar, ben gelukkig getrouwd en heb 2 kinderen. Mijn grootste hobby's zijn mijn gezin, reizen, wintersport, wijn, koken en natuur vooral vogels.

Ik heb bouwkunde gestudeerd en daarna milieutechnologie. Ik heb gewerkt in de bouw, bij de overheid op het bouw- en woningtoezicht en milieutoezicht en ben daarna van 1996 tot 2016 directeur geweest van een ingenieursbureau voor bouwfysica.

Sinds 2006 ben ik gecertificeerd door KOMO voor het beoordelen van bouwplannen en het houden van toezicht op de bouw. Sinds 2016 ben ik fulltime bezig met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen geeft aan mij bevoegdheden om als kwaliteitsborger op te treden. Ik heb me inmiddels goed voor kunnen bereiden op deze rol en zie er naar uit om daadwerkelijk te starten.