10 mei 2022
NOA-Ondernemersopleiding 2021-2022: Examen

NOA-Ondernemersopleiding 2021-2022: Examen

Volg je de hele NOA-Ondernemersopleiding, dan kun je het certificaat 'toekomstgericht ondernemen' behalen. Elke cursusdag maak je aan de hand van vijf specifieke vragen een beknopt actieplan. De 10 thematische actieplannen vormen tezamen je eigen verbeterplan voor je onderneming. Het schriftelijke plan lever je in bij de examencommissie. Vervolgens presenteer je dit op 10 mei 2022 in een half uur tijd aan de examencommissie. Voorwaarde voor het ontvangen van het certificaat is dat je alle modules hebt gevolgd en het schriftelijke plan samen met je presentatie als voldoende wordt beoordeeld. Je krijgt daarna het branchecertificaat 'toekomstgericht ondernemen'. Volg je de opleiding met je partner, dan mag je ook gezamenlijk het plan indienen en een duo-presentatie geven.

Persoonlijke begeleiding

Een voordeel van het volgen van de hele opleiding, is de mogelijkheid tot extra begeleiding. In de app-groep van de NOA-Ondernemersopleiding kun je direct je vragen kwijt. Een vast aanspreekpunt op het NOA-secretariaat helpt je daarnaast extra informatie te verzamelen. Je schriftelijke actieplannen kun je tussentijds laten toetsen door je docenten. Sowieso krijg je na elke lesdag aanvullende uitleg en voorbeelden mee naar huis, die je ondersteunen om het geleerde meteen in de praktijk te brengen.