25 maart 2021
Eerlijk aankopen Natuursteen

Eerlijk aankopen Natuursteen

Steeds meer afnemers verwachten van hun leveranciers dat zij aandacht besteden aan basale normen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Deze presentatie is live gegeven tijdens het NOA Café. De opname kunt u hier terugkijken. Reageren op polls en het stellen van vragen via de chat is natuurlijk niet meer mogelijk.

Over het Initiatief TruStone

Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad. De natuursteensector in Vlaanderen en in Nederland heeft het initiatief genomen om dit gezamenlijk aan te pakken.

TruStone voor uw bedrijf

Steeds meer afnemers verwachten van hun leveranciers dat zij aandacht besteden aan basale normen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit geldt ook voor bedrijven actief in natuursteenketens. Arbeidsomstandigheden en milieu krijgen steeds meer aandacht, niet alleen in Nederland en Vlaanderen maar ook in de landen van oorsprong in de natuursteenketen. Bedrijven die hier geen aandacht aan besteden lopen bedrijfseconomisch risico's. Afnemers, waaronder aanbestedende diensten zoals gemeentes, geven de voorkeur aan bedrijven die deze vraagstukken proberen op te lossen in hun keten. Dit levert deze bedrijven ook reputatiewinst op.

TruStone een goede keuze

Het Initiatief TruStone brengt bedrijven in de natuursteenketen, overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen om risico’s in de keten gezamenlijk aan te pakken. Daarvoor zijn afspraken gemaakt in een convenant dat getekend is door alle relevante partijen in Nederland en Vlaanderen. Door het Initiatief TruStone mede te ondertekenen, begint u samen met de andere medeondertekenaars aan het proces om te voldoen aan de belangrijkste internationaal geldende normen voor discriminatie en gender, kinderarbeid, gedwongen arbeid, leefbaar loon, vrijheid van vakvereniging en collectieve onderhandeling, gezondheid en veiligheid, landrechten en leefomgeving.

Kees Eckhardt, geboren en getogen in Goes, 60 jaar, 32 jaar aan de natuursteen branche verbonden.

We herinneren ons de momenten nog wel dat we als natuursteenbedrijven via de pers en klant voor het eerst aangesproken werden over de vraag of de door ons geleverde natuursteen toch niet verbonden kon worden aan kinderarbeid of andere negatieve zaken. Ook in België laaide de discussie op over de herkomst van met name bestratingsmaterialen op. Inmiddels weten we dat er teveel landen zijn waar de winning en verwerking niet volgens menselijke standaarden verloopt. 

Als ondernemer en branchebestuurder werd ik al langer betrokken bij deze vragen. En ook bij de oplossingen. Als vertegenwoordiger van de branchebedrijven heb ik het initiatief TruStone mee helpen vormgeven. En nu TruStone er is, maak ik deel uit van de Stuurgroep en diverse ondersteunende werkgroepen. 

Daarnaast zet ik me in om de deelname aan het initiatief te vergroten. Mooi om de mogelijkheid die het NOA Café biedt te benutten!