15 september 2021
CAO-bijeenkomst Zwolle

CAO-bijeenkomst Zwolle

We staan aan de vooravond van onderhandelingen over een nieuwe CAO-Afbouw. Op dit moment inventariseren we mogelijke onderwerpen, die in de onderhandelingen aan de orde moeten komen. Tijdens bijeenkomsten in de regio willen we graag de suggesties, ideeën en vraagstukken van leden voor deze onderhandelingen inventariseren.

Naast voor de hand liggende zaken als pensioen, loonaanpassingen e.d. wordt ook gekeken naar trends en ontwikkelingen in andere sectoren. Voor een goede inventarisatie hebben wij daarbij zeker ook de input van aangesloten werkgevers nodig. Om deze in beeld te krijgen, zullen wij op 14, 15 en 16 september bijeenkomsten organiseren om zo samen met u tot een definitieve werkgeversnota te komen.

Een cao sluiten we natuurlijk niet alleen af, maar met vakbonden. Ook zij zullen zo hun wensen hebben ten aanzien van de nieuwe cao. Wat deze precies zijn, is nu nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, zullen we die uiteraard ook meenemen naar de bijeenkomsten in de regio en met de aanwezige leden delen. Welke onderwerpen er uiteindelijk in de definitieve werkgeversnota komen, hangt voor een belangrijk deel van uw input en mening af.

Programma in het kort

Inloop: 16.00 uur
Aanvang: 16.30 uur
Einde bijeenkomst met aansluitend broodjes, soep en mogelijkheid tot netwerken: 18.00 uur

Locatie

Nieuw Buitensociëteit Meeting Center
Stationsplein 1
8011 CW  Zwolle

Bezoek daarom de cao-bijeenkomst in uw regio. Of neem deel aan een bijeenkomst in een andere regio, als die datum u beter uitkomt. Schrijf onderstaand direct in voor een bijeenkomst van uw keuze:

  • Om er zeker van te zijn dat u geen robot bent, is het mogelijk dat het systeem u vraagt een eenvoudige optelsom te maken. U moet dit antwoord dan verplicht geven om het formulier te kunnen verzenden.
  • naam@bedrijf.nl
  •  *