25 maart 2021
Bestelbus zonder CO2-uitstoot vanaf 2025

Bestelbus zonder CO2-uitstoot vanaf 2025

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten en brancheorganisaties hebben gezamenlijk een protocol opgesteld; Uitvoeringsagenda Stadslogistiek – ‘op weg naar zero-emissie’.

Deze presentatie is live gegeven tijdens het NOA Café. De opname kunt u hier terugkijken. Reageren op polls en het stellen van vragen via de chat is natuurlijk niet meer mogelijk.

In het Klimaatakkoord hebben partijen afgesproken een uitvoeringsagenda voor stadslogistiek op te stellen. Gericht op het verminderen, veranderen en verduurzamen van de verkeersbewegingen als gevolg van de stedelijke distributie. Verschillende logistieke segmenten - zoals vers, horeca, retail, (af)bouw, facilitair, afval en e-commerce - vragen daarbij elk om een eigen aanpak.

Gemeenten krijgen met het protocol de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek in te richten. Gemeenten doen dit met het doel de gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, economische vitaliteit en veiligheid in steden te verbeteren en de klimaatverandering te beperken.

In overleg met ondernemers en branches zullen gemeenten tot inrichting willen komen van zero-emissiezones. Bedrijfswagens die opereren in een zero-emissiezone zullen elektrisch of via waterstof aangedreven dienen te zijn. Ondernemers zullen daarom naar de toekomst rekening dienen te houden met deze ontwikkeling bij de aanschaf van bedrijfswagens (vrachtauto’s en bestelauto’s).

Vanuit de partners worden enkele werkgroepen gevormd (waarin ook NOA zal deelnemen) die moeten zorgen voor een haalbare uitwerking. Bijvoorbeeld als het gaat om de beschikbaarheid van bedrijfswagens. Het aanbod is op dit moment nog beperkt en voor sommige type bedrijfswagens bestaat op dit moment nog geen emissieloos alternatief.

Wij willen NOA-leden voorbereiden op de komst van de Zero-emissiezones en uw input graag meenemen naar de werkgroepen zodat er in ambitie en in temporisering gelijke pas gehouden wordt met de investeringsruimte van ondernemers in de afbouw en met de beschikbaarheid en betaalbaarheid van alternatieven.

Jaco Uittenbogaard, directeur AFNL, eerder ook interim directeur bij NOA, lid van de werkgroep Nul-emissiezones, onderdeel van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.