02 juli 2020
Adviesraad 1

Adviesraad 1

In de NOA Adviesraad hebben personen zitting die zijn afgevaardigd door NOA Afdelingen, sectorale afdelingen en vertegenwoordigers van de verschillende hoofdsectoren uit de 12 Nederlandse provincies. De Adviesraad komt meerdere keren per jaar bijeen om het Hoofdbestuur van advies te voorzien. Op 2 juli is er een vergadering uitgeschreven. Alle Adviesraadsleden ontvangen tijdig de vergaderstukken.

Deze vindt plaats in: 

Hotel Restaurant Oud London Zeist
Woudenbergseweg 52
3707 HX  Zeist

Programma

Inloop: vanaf 15.00 uur
Aanvang vergadering: 15.30 uur 

Na afloop is er een diner. Om organisatorische redenen ontvangen wij graag van alle Adviesraadsleden een aan- of afmelding. 

Aanmelden Adviesraad

  •  *
  •  *
  • 06-12345678
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *