30 oktober 2019
Actiedag Malieveld

Actiedag Malieveld

De bouw zit op slot! Door de PAS en PFAS impasse dreigt een nieuwe economische crisis te ontstaan. Er moet NU ingegrepen worden! Om de regering te bewegen, is helaas een actiedag nodig.

Actie: Bouw en afbouw staan op slot, politiek trek ’t vlot!

Onder de slogan ‘Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot!’ hebben meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties waaronder NOA en AFNL zich aangesloten bij de landelijke actiedag op 30 oktober van de stichting Grond in Verzet. De organisaties hebben samen met deze stichting een manifest gemaakt dat ze woensdag willen aanbieden aan de verantwoordelijke ministers, de minister-president en de provincie- en gemeentebestuurders.

Enorme schade door stikstof- en PFAS-impasse

'In het manifest wordt de enorme schade van de stikstof- en PFAS-impasse geschetst. Ook staan er voorstellen in om Nederland snel weer vlot te trekken, zodat projecten weer door kunnen en banen niet in gevaar komen.

Geen wegblokkades

Voor de branches- en ondernemersorganisaties is een belangrijke randvoorwaarde dat de actie woensdag publieksvriendelijk verloopt en niemand tot overlast is. Dus geen wegblokkades, maar bijvoorbeeld wel een mooie materiaalexpositie op het Malieveld om te illustreren welk soort werk momenteel allemaal stilligt. Gezamenlijk ondersteunen de branche- en koepelorganisaties de stichting Grond in Verzet, die de organiserende partij is. Vanuit diverse plaatsen zijn busvervoer en tal van andere praktische ondersteunende zaken geregeld. De verwachting is dat nog meer branches zich aansluiten en de actie steun betuigen. Iedereen wordt opgeroepen om met het openbaar vervoer of de beschikbare bussen naar het Malieveld te komen. Ondernemers en branches kunnen terecht op een speciale actiepagina met actiemateriaal https://www.vno-ncw.nl/content/nlopslot-actie-stikstof-en-pfas