NOA Menu

Voorwaarden & prijzen

De NOA-ondernemersopleiding en vaktechnische trainingen vormen een bijscholingsprogramma voor ondernemers in de afbouw. Middels subsidie van de overheid om scholing te stimuleren, kunnen wij de opleiding en modules tegen een sterk gereduceerd tarief aanbieden.

Algemene Voorwaarden

Ondanks dat NOA probeert om zoveel mogelijk deelnemersplaatsen per module of training ter beschikking te stellen, bestaat de kans dat teveel deelnemers zich aanmelden. In dat geval wordt een wachtlijst opgesteld op volgorde van aanmelding. Cursisten die de volledige NOA-Ondernemersopleiding volgen, hebben voorrang op cursisten die één of meerdere modules willen volgen.

Alleen individuele bedrijven kunnen inschrijven met deelnemers: de ondernemer zelf, diens (meewerkend) partner, of kaderfunctionarissen (zijnde werkvoorbereider, meewerkend voorman, calculator, medewerker P&O). Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een module/training wordt deze geannuleerd.

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is noodzakelijk voor het slagen van de NOA-Ondernemersopleiding en het volgen van vaktechnische trainingen. Na inschrijving ontvang je een factuur, ter betaling van de verschuldigde eigen bijdrage. Je inschrijving is pas definitief nadat de betaling heeft plaatsgevonden. Bij annulering wegens sterfgeval of ziekte wordt de bijdragena overlegging van een doktersverklaring en na aftrek van kosten, geretourneerd. Volg je de hele opleidingdan kun je door persoonlijk contact (telefonisch of via e-mail) en de huiswerkopdracht bijgepraat worden over de essentie van de gegeven module. Meld je je binnen vijf dagen voor de start van de training af, dan krijg je de eigen bijdrage niet terug. Eenmaal ingeschreven rekenen wij uiteraard op je komst.

Volledige opleiding

De volledige opleiding (module 1 tot en met 10inclusief examenopdracht) volg je voor € 600,-. Na afloop heb je voldoende basiskennis om je algemene ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen en pas je praktischzaken toin je onderneming. Beoordeelde examencommissie je afstudeeropdracht met een voldoende, dan ontvang je het branchecertificaat ‘toekomstgericht ondernemen van NOA.

Inschrijven losse module

Wil je jezelf inschrijven voor één cursusmoduledan betaal je een eigen bijdrage van € 120,-.

Inschrijven meerdere modules 

Volg je vier of meer modulesdan betaal je per module/training een eigen bijdrage van € 95,-.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid