NOA Menu
donderdag 26 juli 2018

Zeker 100 gesprekken met opdrachtgevers door Belastingdienst over schijnconstructies

Hoewel in het kader van DBA de handhaving op het werken met zelfstandigen (zzp'ers) - in afwachting van nieuwe wetgeving - op een laag pitje staat, gaat de Belastingdienst dit jaar minstens 100 opdrachtgevers bezoeken om in gesprek te gaan over hun manier van werken met opdrachtnemers. Zo geeft de fiscus invulling aan de uitgebreidere handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 juli 2018.

Belastingdienst Schijnconstructies

Sinds 1 juli jongstleden gaat de Belastingdienst meer schijnconstructies aanpakken. Wel beperken de controles zich nog steeds tot kwaadwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. De fiscus heeft aangegeven hoe er in de tweede helft van 2018 invulling wordt gegeven aan het toezicht op arbeidsrelaties, waaronder het werken met zzp'ers. Volgens dat document is er sprake van kwaadwillendheid als er duidelijk een echte of fictieve dienstbetrekking bestaat, terwijl de opdrachtgever de opdrachtnemer niet als werknemer in dienst heeft en SV-premies en/of loonheffing inhoudt. De Belastingdienst heeft de wijze van handhaven vastgelegd in het nieuwe Toezichtplan Arbeidsrelaties. 

Het kersverse toezichtplan heeft drie doelen:

  1. toezien op een correcte toepassing van de loonheffingen bij een arbeidsrelatie;
  2. ingrijpen waar sprake is van kwaadwillendheid;
  3. opdrachtgevers spreken over hun praktijkervaringen met de Wet DBA.

Nu de Wet DBA ruim twee jaar bestaat, wil de fiscus graag horen wat er wel en niet werkt aan de wet en wat de knelpunten zijn in de praktijk. Deze informatie kan weer worden gebruikt bij het uitwerken van de afspraken hierover uit het regeerakkoord.

Diverse groepen opdrachtgevers onder de loep

De Belastingdienst gaat in 2018 opdrachtgevers uit verschillende branches bezoeken en zowel opdrachtgevers die nog geen (model)overeenkomst hebben voorgelegd als opdrachtgevers die dat wel hebben gedaan. Voor de afbouw is er sinds september 2016 een modelovereenkomst die u kunt gebruiken. Dit is niet verplicht, maar biedt als er in de praktijk grotendeels gewerkt wordt zoals in de modelovereenkomst verwoord, meer zekerheid bij het werken met zzp'ers. In alle gevallen kijkt de fiscus of er met een goedgekeurde  overeenkomst wordt gewerkt, op welke wijze er wordt gewerkt en hoe de arbeidsrelaties zijn vormgegeven. Als naar aanleiding daarvan het vermoeden ontstaat dat er sprake is van een echte of fictieve dienstbetrekking en kwaadwillendheid, volgt een nader onderzoek. Daarbij is het overigens wel zo dat de Belastingdienst moet bewijzen of er sprake is van een eventuele dienstbetrekking. Zoals reeds aangegeven kan het werken met de modelovereenkomst voor de afbouw hierbij voordelen bieden.

Handhaving op beperkte schaal 

De Belastingdienst gaat dus de handhaving op het gebied van DBA vanaf 1 juli jl. op beperkte schaal verder intensiveren. In hoeverre afbouwbedrijven hier mee te maken gaan krijgen is niet te zeggen, maar de kans lijkt vooralsnog redelijk klein. Met betrekking tot de nieuwe wetgeving die DBA zou moeten vervangen, is op dit moment nog niets concreet te melden. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid