NOA Menu
woensdag 18 juni 2014

Wij‐isoleren: gezamenlijk initiatief isolatiebranche

Tijdens een werkbezoek in Overijssel heeft minister Stef Blok voor Wonen het eerste exemplaar van de brochure Wij‐isoleren ontvangen. De brochure en bijbehorende website wij-isoleren.nl geven consumenten en pandeigenaren informatie over enkele belangrijke aspecten van na‐isolatie: wat is de winst, wat kun je isoleren, waarmee en bij wie kun je terecht voor advies of isolatiewerk?

Wij Soleren

Naisolatie is belangrijk voor de Nederlandse doelstellingen op het gebied van CO2emissiereductie. Nieuwe huizen worden tegenwoordig goed geïsoleerd opgeleverd en met grootschalige renovatie van het corporatiebezit - twintig jaar lang 300.000 woningen per jaar - kan de CO2emissie van de Nederlandse huishoudens volgens het Planbureau voor Leefomgeving in 2050 tot de helft geslonken zijn. Maar bij de woningvoorraad in particuliere handen kan nog flinke winst geboekt worden. Bedrijven en organisaties in de isolatiebranche hebben de handen ineen geslagen en ontwikkelden het initiatief Wijisoleren. Met een folder en een website doen ze handreikingen aan consumenten/woningbezitters en/of eigenaren/gebruikers van onroerend goed.

Bij de overhandiging toonde minister Blok zich ingenomen met de marktsamenwerking. “Wij vinden het belangrijk dat mensen bewust worden van de mogelijkheden die isolatie van woningen hen biedt. Wij werken daar als overheid ook aan mee door onder meer goedkope Energiebespaarlening mogelijk te maken. Dit goede initiatief draagt bij aan onze ambitie uit het Energieakkoord. Het is een goede zaak dat de markt nu samen eensluidende objectieve informatie aan consumenten aanbiedt over naisolatie en veilig gebruik daarvan”, aldus de minister. 

Zowel de folder als de website spitsen zich toe op de meest aangebrachte isolatie: tussen muren, onder vloeren, tegen daken en in raamkozijnen. Tevens concentreren ze zich op de meest gebruikte materialen: schuimen, wollen, folies en dubbel glas. 

Wijisoleren.nl is een initiatief van de Mineral Wool Association, NVPU, IKOBBKB, BouwGarant, VENIN, AF erkende bedrijven, Stichting Garantiefonds Gevelsystemen en Afbouwkeur.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid