NOA Menu
vrijdag 20 december 2013

Wettelijke taken Savantis in 2016 naar SBB

Uiterlijk in 2016 worden de wettelijke taken van alle zeventien kenniscentra in Nederland, waaronder Savantis, ondergebracht bij de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). In elk geval in 2014 voert Savantis die taken nog uit. Maar Savantis kent ook sectorale taken. Het bestuur van Savantis onderzoekt hoe die taken kunnen worden gecontinueerd.

Als schakel tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs kent Savantis wettelijke en sectorale taken voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen.

Wettelijke taken

De wettelijke taken voert Savantis al vele jaren uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).
De belangrijkste zijn:

 • Onderhoud en ontwikkeling van de kwalificatiestructuur voor het mbo-onderwijs
 • Zorg voor voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen, op basis van arbeidsmarktinformatie
 • Erkenning en beoordeling van leerbedrijven
 • Kwaliteitsbevordering van leerbedrijven 

In 2014 zal met name rond de vernieuwing van de kwalificatiedossiers (de beschrijving van de beroepen en de daarop afgestemde inhoud van de mbo-opleidingen) veel werk worden verzet.
 
16 december 2013 informeerde minister Bussemaker van OCW de Tweede Kamer over haar besluit om de wettelijke taken onder te brengen bij SBB.Met de bundeling van taken en bevoegdheden in één organisatie, waardoor sectoren efficiënt kunnen samenwerken, voorziet de minister een grote innovatie van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om de korte lijnen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te garanderen worden ‘sectorkamers’ ingericht.

Sectorale taken 

Naast wettelijke taken zijn er sectorale taken die Savantis ten bate van de sectoren uitvoert, zoals:

 • Bevordering van de instroom van nieuwe leerlingen
 • Ondersteuning van de regionale uitvoering van de opleidingen door samenwerkingsverbanden en de scholen
 • Examinering
 • Ontwikkeling en uitgifte van lesmateriaal
 • Sectoraal trainingsaanbod
 • Sectorale subsidieverstrekking
 • Uitvoering van mijn loopbaan
   

Speerpunten zijn de bevordering van de instroom van leerlingen en versterking van de regionale uitvoering van de opleidingen. In 2014 vragen ook de vernieuwing van de opleidingen en het ontwikkelen van digitale leermiddelen de nodige inspanningen.
 
Na het verplaatsen van de wettelijke taken naar SBB, blijft het van belang om invloed uit te oefenen op de inhoud en organisatie van het beroepsonderwijs. De werkgeversorganisaties OnderhoudNL en NOA, de werknemersorganisaties CNV Vakmensen en FNV Bouw en de MBO Raad, verenigd in het Bestuur Savantis, zijn het er in ieder geval over eens dat de sectorale taken zo goed mogelijk moeten worden gecontinueerd.

Centrale ondersteuning, regionale uitvoering

De instroom van jonge medewerkers in de sectoren en de regionale organisatie van het beroepsonderwijs is van groot belang, ook in tijden van crisis. De betrokken scholen, leerbedrijven en samenwerkingsverbanden hebben baat bij centrale ondersteuning. Het Bestuur Savantis heeft besloten om begin 2014 te onderzoeken of de organisatorische samenwerking met Schilder^sCOOL, STUC werk en leren, de samenwerkingsverbanden en scholen verder kan worden verstevigd.
 
Anticiperend op de bezuinigingen van de sectoren en de overheid, maken zestien medewerkers van Savantis per 1 januari 2014 gebruik van de speciale 60+-regeling. Het vertrek van zo veel medewerkers heeft geleid tot aanpassing van de werkzaamheden en herverdeling van taken. Leerbedrijven en scholen zullen mogelijk met andere medewerkers van Savantis contact krijgen.

Sectorplan 

De sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw focussen in 2014 op de uitvoering van het sectorplan dat de cao-partijen bij minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indienden. Het plan beschrijft zeven maatregelen voor 2014 en 2015, zoals een aangepast opleidingsprogramma, vergroting van het aantal praktijkleerplaatsen, praktijkvervangende scholing en extra ondersteuning van de praktijkopleiders bij de leerbedrijven. Daarmee verwachten de samenstellers van het plan 500 oplopend naar 1.000 extra leerplaatsen per jaar te realiseren. In iedere regio zal hiervoor een plan worden opgesteld en uitgevoerd door het regionale samenwerkingsverband, de school en Savantis.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid