NOA Menu
woensdag 24 juni 2015

Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties moet aangepast

NOA en AFNL sturen vandaag gezamenlijk een brief naar de vaste Commissie voor Financiën en de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Hierin verzoeken we de Tweede Kamer om het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) aan te passen.

Wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties moet aangepast

Het wetsvoorstel DBA, zoals nu voorligt, werkt meer goedkope arbeidsrelaties in de hand en legaliseert schijnzelfstandigheid. Dit is juist wat AFNL en NOA niet wenselijk achten voor het mkb in bouw en afbouw, maar ook breder voor het mkb geen goed beleidsvoornemen is. Tevens ondermijnt het wetsvoorstel DBA de onlangs in de Eerste Kamer aangenomen Wet Aanpak Schijnconstructies, waarmee een halt moet worden toegeroepen aan schijnconstructies, zoals schijnzelfstandigen.

Lees de volledige brief.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid