NOA Menu
woensdag 10 mei 2017

Werkgevers onder voorwaarden akkoord met 3e jaar WW

Nadat we u in onze nieuwsbrief van 26 april jl. al meldden dat het Ministerie van Sociale Zaken akkoord was met de private uitvoering van het 3e jaar WW, als onderdeel van het Sociaal Akkoord van 2013, hebben werkgevers via de centrale organisaties van MKB-Nederland en VNO-NCW nu ook hun akkoord gegeven.

Akkoord derde jaar WW

Er is een akkoord, maar wel met een aantal duidelijke uitgangspunten. Hoewel de premie voor het 3e jaar WW voor rekening komt van de werknemers (maximaal 0,75% van het loon) stellen werkgevers dat de uitvoering van de regeling niet mag leiden tot een extra bureaucratische hoeveelheid werk en administratieve lasten. Tevens moet er de garantie zijn dat deze werknemerspremie ook in de toekomst een werknemerspremie blijft en niet alsnog op het bordje van de werkgever komt te liggen. Ook mag de gekozen constructie alleen maar gebruikt worden voor de uitvoering van het 3e jaar WW en niet voor andere (mogelijke en nog te bedenken) doeleinden. 

Gevolgen voor de afbouw

Met betrekking tot het uitvoeren van het 3e WW jaar is het aan de afzonderlijke cao-partijen in een sector om wel of niet van de faciliteit gebruik te maken. Er kan voor worden gekozen om het 3e WW jaar conform nieuwe besluitvorming te repareren. In de cao Afbouw en Natuursteen is een protocolafspraak gemaakt over het 3e WW jaar en de kans is dan ook groot dat er binnen afzienbare tijd over gesproken zal worden. Wat daar uit komt, is thans natuurlijk nog niet te overzien. Dat de hier boven genoemde uitgangspunten daarbij een belangrijke rol spelen, moge duidelijk zijn. 

Meer info volgt

Over de exacte wijze waarop de constructie van het 3e WW-jaar is vormgegeven, is nog niet alles bekend en zullen wij u binnenkort informeren. Voor de volledigheid kunt u ook het persbericht downloaden dat VNO-NCW en MKB-Nederland hierover hebben verzonden. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid