NOA Menu
vrijdag 17 juli 2015

Weinig klachten over NOA-bedrijven

De Geschillencommissie Afbouw in Den Haag behandelt geschillen tussen consumenten en ondernemers die zijn aangesloten bij NOA. Voorgaande jaren zagen wij een lichte toename van het aantal geschillen, maar sinds 2014 is gelukkig een dalende lijn ingezet!

Minder klachten geschillecommissie

Doorgaans is het de particuliere opdrachtgever die een geschil voorlegt over stukadoorswerk, (terrazzo)vloeren, betonlook-, grind- en gietvloeren. Zelden wordt een klacht gemeld over plafond- en wandmontagewerk. Af en toe richt een NOA-lid zich tot de geschillencommissie, als hij er met de consument niet uitkomt. 

Klachten, schikkingen en uitspraken

Afgelopen jaar waren er bij de geschillencommissie afbouw 45 klachten in behandeling. Daarvan werden er 32 in 2014 ingediend. De onafhankelijke commissie deed 16 uitspraken. Niet veel, gezien het feit dat NOA ruim 1600 leden heeft, die tezamen duizenden klanten bedienen. In een aantal gevallen was een bindende uitspraak niet nodig, omdat er na indiening van het geschil onderling geschikt werd. Ook werd een deel van de klachten niet verder behandeld, omdat de consument het vooraf verplicht te betalen klachtengeld niet overmaakte, of omdat de ondernemer niet bij NOA was aangesloten.

Hoogste categorie klachtengeld

Consumenten, die een klacht willen indienen bij de Geschillencommissie, moeten klachtengeld overmaken: doen ze dat niet, dan wordt de klacht niet serieus in behandeling genomen. Ook een eventueel openstaand bedrag moet in depot worden gestort. Het te betalen klachtengeld is:

Voor factuurbedragen tot € 500,-   € 76,26 klachtengeld
Voor factuurbedragen tot € 500,- tot € 1.500,-   € 101,68 klachtengeld
Voor factuurbedragen vanaf € 1.500,-    € 127,10 klachtengeld

Soort klachten

De meeste klachten gingen over ‘non-conformiteit’, anders gezegd ‘het tekort schieten van de ondernemer in het nakomen van de gesloten overeenkomst’. Daaronder vallen ook de klachten van consumenten dat “het eindproduct niet aan de verwachtingen voldoet”, maar dit hoeft niet te betekenen dat daarmee de ondernemer door de geschillencommissie in het ongelijk wordt gesteld. De wijze waarop een offerte is omschreven en andere documenten die gemaakte afspraken bevestigen, zijn daarbij doorgaans wel van belang. In andere gevallen ging het om materiële schade. De meeste geschillen gingen over stukadoorswerkzaamheden en giet-, betonlook- of terrazzovloeren.

Aard van de beslissingen

Van de behandelde klachten werden er 7 ten dele gegrond, 6 gegrond en 3 ongegrond verklaard. In 12 (ten dele) gegronde klachten werd een vergoeding toegekend. Gemiddeld bedroeg deze vergoeding € 2.523,-.

Nakomingsgarantie door de branche

De geschillencommissie is laagdrempeliger en goedkoper dan een officiële gerechtelijke procedure. Desalniettemin is de uitspraak bindend. Beide partijen moeten zich daaraan houden. NOA staat garant dat de ondernemer de bindende uitspraak nakomt. Gelukkig hebben wij in 2014 minder vaak hoeven inspringen dan in 2012 en 2013. Na uitbetaling aan de consument verhalen wij de schade op het betreffende bedrijf, meestal een oud-lid van de vereniging.  

Plafond nakoming 

Begin 2014 zijn de consumentenvoorwaarden, die elk NOA-bedrijf toepast bij overeenkomsten met particuliere opdrachtgevers, aangepast. In deze voorwaarden is opgenomen dat het ‘plafondbedrag’ van de nakomingsgarantie door NOA is gesteld op € 5.000,-. 

Klik hier als u wilt weten hoe een procedure bij de Geschillencommissie Afbouw werkt. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid