NOA Menu
donderdag 30 augustus 2018

Wat te doen met offertes en mogelijke verhoging laag btw-tarief

De regering heeft het voornemen om het laag btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%.

Mogelijke Verhoging Laag Btw

NOA heeft zich samen met andere brancheverenigingen tegen deze verhoging verzet. Tot op de dag van vandaag is er geen duidelijkheid of de verhoging met ingang van 1 januari 2019 wordt doorgevoerd. Pas op 18 december 2018 zal de Eerste Kamer stemmen over het Belastingplan 2019 waar de btw verhoging onderdeel van is.

Let op bij offertes voor werkzaamheden na 01-01-2019

In ieder geval meent NOA dat wij u moeten wijzen op het risico van de btw-verhoging. Als het lage tarief op arbeidsintensieve diensten, waar stukadoors- en bepaalde isolatiewerkzaamheden nu onder vallen, op 1 januari a.s. wordt verhoogd van 6% naar 9%, dan moet u hier nu al rekening mee gaan houden bij offertes die u uitbrengt voor werkzaamheden na 1 januari 2019. Wij adviseren u om in uw offertes, waarop het laag btw-tarief van toepassing is, rekening te houden met de verhoging van het laag btw-tarief per 1 januari. Neem daarom in uw offerte bijvoorbeeld de volgende passage/toelichting op:

De overheid overweegt om het laag btw-percentage te verhogen van 6% naar 9%. Indien deze verhoging wordt doorgevoerd, moeten wij deze verhoging aan u door berekenen.De prijs in de offerte moet dan worden verhoogd met de aangepaste btw.

Als u deze uitleg, of een zin van soortgelijke strekking, niet opneemt in uw offerte, dan loopt u bij uw offertes aan consumenten het risico dat u als ondernemer de btw-verhoging moet gaan betalen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Een gewaarschuwd mens telt daarom voor twee. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid