NOA Menu
donderdag 21 september 2017

Wat heeft Prinsjesdag de afbouw- en natuursteensector te bieden?

Prinsjesdag 2017 gaat de boeken in als een ‘Prinsjesdag light’. Natuurlijk was er de traditionele Koningsrede en het hoedjesfestijn, maar de uitgeklede begroting in het koffertje van de minister van financiën - vanwege het uitblijven van een nieuw kabinet - bracht weinig spectaculair nieuws. Toch bracht de Miljoenennota enkele opvallende zaken, die we u als ondernemer in de afbouw- en natuursteenbranche zeker niet willen onthouden:

Miljoenennota 2018: stilstand is achteruitgang

Eerste schijf Vennootschapsbelasting opgehoogd 

Een opvallend element in de Miljoenennota betreft het voorstel om de eerste schijf van de Vennootschapsbelasting te verhogen van € 200.000,- naar € 250.000,-. Over de eerste schijf wordt 20% vennootschapsbelasting betaald. Daarna geldt een percentage van 25%. NOA juicht het toe dat de eerste schijf wordt verhoogd van € 200.0000,- naar € 250.000,-. Het betekent dat bedrijven zoals de Besloten Vennootschap die vennootschapsbelasting verschuldigd zijn minder belasting gaan betalen. Ook voorstellen om de eerste schijf voor de Vennootschapsbelasting verder te verhogen vinden wij positief. Wel menen we dat daarbij de Inkomstenbelasting voor ondernemers moet worden verlaagd. Vooral in de afbouw geldt dat de gevolgen van de economische crisis nog lang niet zijn verwerkt. Ondernemers die een bedrijf voeren als eenmanszaak of Vennootschap Onder Firma hebben ook recht op verlaging van belasting.

Zeer geringe aanpassingen Inkomstenbelasting

De tarieven voor de Inkomstenbelasting blijven vrijwel gelijk. Het tarief voor de eerste schijf blijft gelijk. De tweede en derde schijf gaan 0,05% omhoog. Het tarief voor de vierde schijf stijgt weer met 0,05%. De wijzigingen van de Inkomstenbelasting worden gerechtvaardigd door het zogenaamde inkomensbeleid. Daarbij horen de verlaging van de algemene heffingskorting, de verhoging van de ouderenkorting en de verlaging van de alleenstaande ouderenkorting. NOA snapt dat er sprake is van een demissionair kabinet en dat er daardoor geen vergaande voorstellen kunnen worden gedaan, maar wij vinden dat er sprake is van een gemiste kans: na jaren van belastingverhogingen voor hardwerkende Nederlanders, waaronder vele ondernemers, ervaren zij nu geen enkel voordeel van de economische groei. Zal een nieuw kabinet dit alsnog goed maken?

Vreemde oproep Premier Rutte

NOA heeft met verbazing kennis genomen van de oproep van Premier Rutte om te komen tot verhoging van lonen. De Minister President heeft klaarblijkelijk weinig kaas gegeten van de situatie in het midden- en kleinbedrijf in bouw- en afbouw. Ondernemers hebben moeilijke jaren achter de rug en proberen weer vet op de botten te krijgen. Om er in het algemeen vanuit te gaan dat lonen omhoog kunnen, is naar onze stellige overtuiging een grote fout! Het had het huidige demissionaire kabinet gesierd als hier rekening mee was gehouden, een dergelijke ongenuanceerde uitspraak van de premier niet was gedaan en er meer werk was gemaakt om de Inkomstenbelasting te verlagen.

Verhoging Zorgverzekeringswet onbegrijpelijk

De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt naar verwachting van 6,65% naar 6,90%. Werkgevers moeten over het loon van werknemers meestal de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. Het kabinet geeft aan dat de stijging nodig is, omdat meer mensen aanspraak maken op de Zorgverzekeringswet en de kosten van de uitkeringen gedekt moeten worden. NOA constateert een nieuwe lastenverhoging en vraagt zich af of het reëel is deze verhoging (wederom) af te wentelen op werkgevers. Ook de Directeuren Groot Aandeelhouders worden door deze belasting geraakt. Zij betalen immers een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,65% van het brutoloon tot het maximum bijdrageloon.

Verlaging leeftijd no-riskpolis

Vanaf 1 januari 2018 gaat de leeftijdsgrens voor de no-riskpolis voor ouderen omlaag naar 56 jaar. Met deze maatregel probeert het kabinet de arbeidsmarktpositie van werkloze 50-plussers te verbeteren. Hoewel oudere werknemers niet vaker ziek zijn, wordt dat wel vaak aangenomen. Daarom wil het kabinet de arbeidsmarktpositie van ouderen verbeteren. Men voldoet vanaf 1 januari aan de voorwaarden van de no-riskpolis als men een werknemer in dienst neemt die ouder is dan 56 jaar, die langer dan 52 weken werkloos is geweest en een WW-uitkering heeft ontvangen. Voornaamste kenmerk van de no-riskpolis is dat de werkgever voor de werknemer, die valt onder de no riskpolis, het doorbetaalde loon bij ziekte geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt als de werknemer binnen vijf jaar na indiensttreding ziek wordt.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid