NOA Menu
woensdag 16 oktober 2013

Wat betekent het Begrotingsakkoord voor NOA-leden?

Het Begrotingsakkoord, dat gesloten is tussen het kabinet en een deel van de oppositie, bevat een flink aantal aanpassingen. Er zijn grote en kleinere veranderingen, die het kabinet bij eerder voorgestelde maatregelen voor de begroting van 2014, wil doorvoeren. Daarbij zijn ook een aantal afspraken voor 2015 en 2016 voor versnelde invoering naar voren gehaald. Er zijn zowel positieve als negatieve maatregelen te ontdekken.

Begrotingsakkoord

Positief

Uit het Begrotingsakkoord kunnen wij een paar pluspunten halen:

  • het terugdraaien van het verlagen van de zelfstandigenaftrek (geldt voor ondernemers met en zonder personeel)
  • het verminderen van de inkomensnivellering
  • het terugdraaien van de volledige afbouw van de algemene heffingskorting
  • het verlengen van de lage BTW-regeling op arbeid voor woningonderhoud en/of renovatie tot eind 2014. 

Dit laatste kan de bouwnijverheid goed gebruiken. Verder komt er een onderzoek naar de knelpunten bij loondoorbetaling bij ziekte en het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico voor werkgevers in het MKB-bedrijf. Of dit in de toekomst tot enige aanpassing in de duur van loondoorbetaling zal leiden, is absoluut niet bekend, maar dit onderzoek is mogelijk een stap in de goede richting. 

Negatief

Een aantal verslechteringen constateren we in het naar voren halen van een aantal afspraken uit het Sociaal Akkoord. Het gaat dan onder andere om de maatregelen met betrekking tot flexibel werk (vervroegd naar 1 juli 2014) en het aanpassen van het ontslagrecht (vervroegd tot 1 juli 2015). Dit betekent dat u minder contracten voor bepaalde tijd mag sluiten en dat u bij een eventueel ontslag in de toekomst ook nog eens een verplichte ontslagvergoeding (transitievergoeding genoemd) mag gaan betalen. 

Verder is afgesproken dat werkgevers (met 25 of meer personeelsleden) in 2014 reeds 5000 mensen met een beperking aan het werk helpen. Dat is een verdubbeling van het eerdere aantal.

Hoewel nog veel zaken in wetsvoorstellen moeten worden gegoten en er dus nog veel details niet bekend zijn, is er in ieder geval nu meer duidelijkheid over welke richting het in 2014 en volgende jaren op lijkt te gaan. Uiteraard volgt NOA de ontwikkelingen op de voet en zullen wij u tijdig informeren over de ontwikkelingen.

Bekijk alle afspraken in het Begrotingsakkoord.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid