NOA Menu
donderdag 7 juni 2018

Wat betekent de CAO-verhoging per 01-07-2018 voor u?

In de nieuw afgesloten CAO, die geldt vanaf 1 januari 2018 is een loonstijging afgesproken per 1 juli 2018. Een dergelijke verhoging is normaal gesproken niet bijzonder. Echter, dit keer is het toch wat anders dan voorgaande loonaanpassingen. In het kort zullen wij uiteenzetten wat er is afgesproken en hoe dit uitpakt voor de diverse werknemers in de bedrijfstak. We zullen dit ook met een voorbeeld trachten duidelijk te maken.

Cao -verhoging 01-07-2018

1.CAO-verhoging

De CAO-verhoging bedraagt 3% over het garantieloon en 1% over het meerdere dat aan brutoloon betaald wordt. Bij dat meerdere moet u vooral denken aan de prestatietoeslag of andere reguliere toeslag, die bovenop het loon gegeven wordt en tot het vast overeengekomen loon van de werknemer behoort. In de CAO vastgelegde toeslagen, zoals de diplomatoeslag, blijven zoals ze zijn en daarover wordt niet nog een aparte loonsverhoging berekend. Deze bedragen zijn namelijk een vast percentage van het garantieloon en stijgen op die manier dus gewoon mee. Dit geldt per 1 juli a.s. niet voor de prestatietoeslag die vaak in een percentage van het garantieloon wordt uitgedrukt. 

2.Prestatietoeslag

De prestatietoeslag is in de sector vaak een middel geweest om werknemers een bepaald loon te kunnen betalen. Het wel of niet betalen hiervan is een bevoegdheid van de werkgever. Door de afspraak per 1 juli a.s. wordt het bedrag dat voortvloeit uit de prestatietoeslag slechts verhoogd met 1% en dat betekent dat na het toepassen van de loonsverhoging het percentage waarmee dat gebeurde een stukje lager zal worden in verhouding tot het totale loon. In het voorbeeld kunt u zien hoe dat uitwerkt. 

3.Overige toeslagen

Zoals aangegeven blijven de percentages van diplomatoeslag e.d. gewoon hetzelfde. Echter in sommige sectoren wordt wel meer betaald dan het garantieloon, maar wordt dit meerdere geen prestatietoeslag genoemd. Dienstjarentoeslag of iets dergelijks wordt regelmatig uitgekeerd. Ook hiervoor geldt dat wat u meer betaalt dan het garantieloon, dit met slechts 1% wordt verhoogd.

4.Welke werknemers krijgen welke verhoging?

In de cao (waar nu 4 sectoren onder vallen, te weten Stukadoren & Afbouw, Vloeren & Terrazzo, Plafond- & Wandmontage en Natuursteen) staan verschillende type werknemers genoemd, met ieder hun eigen loonstructuur. Het hangt dus van deze indeling af op welke wijze de loonsverhoging kan worden toegepast. 

Bouwplaatsmedewerkers 

In de CAO wordt voor de sectoren Stukadoren & Afbouw, Plafond & Wandmontage en Vloeren & Terrazzo een onderscheid gemaakt tussen het bouwplaatspersoneel en het UTA-personeel. Bij het bouwplaatspersoneel is sprake van een garantieloon en een prestatietoeslag. Dit betekent dat het garantieloon voor die werknemers met 3% verhoogd wordt en de rest met 1%. 

UTA-personeel

Het UTA-personeel kent geen garantieloon en alleen een vast overeengekomen loon zonder prestatietoeslag e.d. Voor deze groep geldt dus een loonsverhoging van 3% over het totale brutoloon.

Natuursteen

In de natuursteensector kent men geen onderscheid tussen bouwplaats en UTA-medewerkers. Voor iedereen geldt dezelfde loonstructuur. Men heeft recht op een garantieloon en voor zover overeengekomen kan er sprake zijn van een (dienstjaren)toeslag. Voor deze werknemers geldt het principe dat over het garantieloon 3% verhoging wordt toegepast en over de rest 1%.

Loonsverhoging Voorbeeld

5.Loonstrook

Op de loonstrook zal juist weergegeven moeten worden wat het nieuwe garantieloon is en wat het nieuwe percentage prestatietoeslag is. Hoe dit er precies uit moet gaan zien, is nog niet bekend. We zullen hiervoor voorbeelden in onze NOA-Loonwijzer en nieuwsbrief NOA Actueel opnemen om u hierover zodra mogelijk nader te informeren. Belangrijk is dat u eerst goed onderkent voor welke groepen werknemers zonder meer de verhoging van 3% geldt en voor welke u een splitsing moet aanbrengen zoals in het voorbeeld is aangegeven. 

Voorbeelden en vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de loonsverhoging per 1 juli 2018. Meer voorbeelden zullen we zodra mogelijk via onze digitale nieuwsbrief en in de nieuwe NOA-Loonwijzer opnemen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wanneer dit precies zal gebeuren. Met vragen kunt u natuurlijk altijd contact met het secretariaat opnemen.  

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid