NOA Menu
woensdag 29 oktober 2014

Voorstel huurwoningen bouw als stimulans

Coalitiepartijen VVD en PvdA dienen vandaag een voorstel in om de bouw van woningen in de sociale en private sector te stimuleren. Wachtlijsten voor huurwoningen moeten zo worden teruggedrongen. Dat hebben PvdA-Kamerlid Jacques Monasch en VVD-Kamerlid Roald van der Linde de pers gemeld.

Stimulans Huurwoningen

De coalitiepartijen willen de bouw de komende vijf jaar aanjagen door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarnaast stellen ze voor om bij het ombouwen van kantoren en voormalige zorggebouwen tot huurwoningen de verhuurdersheffing te laten vallen. Deze bouwprojecten worden daarmee aantrekkelijker voor woningcorporaties en investeerders en moet hen dus prikkelen om hierin te investeren. 

"Wie vandaag een baan krijgt in Amsterdam moet daar morgen een appartement kunnen huren. Meer aanbod betekent lagere prijzen en snellere beschikbaarheid", aldus Van der Linde. De VVD'er erkent dat er een risico bestaat dat het toenemende aanbod de waardestijging van koopwoningen kan dempen. "In de grote steden rijzen de prijzen nu alweer de pan uit. Daar is nauwelijks nog sprake van een verantwoorde prijsontwikkeling", stelt hij. "Wij willen met deze maatregelen op een verantwoorde manier de stedelijke groei ondersteunen. Niet alleen in de grote steden."

Ook Monasch denkt dat het effect op de koopsector reuze meevalt. "De vraag naar koopwoningen is blijvend hoog en tegelijkertijd willen steeds meer mensen een huurwoning, maar zijn nieuwbouwhuurwoningen vaak te duur voor lagere inkomens", constateert Monasch.

"De trend is: van bezit naar gebruik. Jongeren hebben vaak niet direct een dienstverband, mensen gaan scheiden, etcetera. Deze maatregelen faciliteren die moderne ontwikkeling."

De maatregel was volgens Monasch bij het regeerakkoord al voorgesteld door het Centraal Planbureau (CPB). Omdat er bij de introductie van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties uit werd gegaan van het bestaande aanbod zal de maatregel volgens VVD en PvdA geen budgettaire gevolgen hebben voor het Rijk of voor de woningcorporaties.

NOA is verheugd over het voorstel, omdat de bouwsector écht hulp moet krijgen. De stimuleringsmaatregelen die er tot nu toe zijn ingevoerd, bieden de bouw te weinig mogelijkheden. 

Bron: NU.nl

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid