NOA Menu
donderdag 15 februari 2018

Verplicht energiebesparing melden

Ruim honderdduizend bedrijven moeten jaarlijks zelf gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. De overheid draait de bewijslast om in een poging de doelen uit het Energieakkoord te halen.

Verplicht Energiebesparing Melden

Volgens de Wet Milieubeheer - die al 25 jaar bestaat - zijn bedrijven verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Weinig bedrijven zijn echter bekend met de wet en de overheid deed nauwelijks moeite om de wet te handhaven. Het gaat onder meer om bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 kuub gas verbruiken. De voorzitter van de borgingscommissie Energieakkoord, Ed Nijpels, denkt dat bedrijven samen voor 900 miljoen euro moeten investeren en schat dat ze door de maatregelen 400 miljoen euro kunnen besparen. 

Honderd petajoule minder

Over twee jaar mag Nederland honderd petajoule minder energie verbruiken ten opzichte van 1990. Volgens de laatste schattingen uit de Nationale Energieverkenning wordt maximaal 75 petajoule aan bezuiniging gehaald. De aangescherpte uitvoering van de Wet Milieubeheer kan ongeveer de helft van het tekort van 25 petajoule oplossen volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ed Nijpels is blij met de nieuwe stap: "Deze informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van deze wet. Dit is nodig omdat in voorgaande jaren de handhaving van de wet niet effectief was. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op. Nu kunnen we echt meters maken." De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat samen met werkgeversorganisatie VNO/NCW uitwerken op welke manier bedrijven precies benaderd worden en hoe de overheid dit vervolgens gaat controleren. Volgens deskundigen gaat het vaak om relatief eenvoudige maatregelen die bedrijven moeten nemen. Vervanging van bestaande verlichting naar LED-verlichting is vaak al binnen een paar jaar terugverdiend.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid