NOA Menu
woensdag 10 september 2014

Verkiezing van de nieuwe NOA Ledenraad van start

Deze maand kunnen leden van NOA, regionale afdelingen en sectorverenigingen zich kandidaat stellen voor de nieuwe Ledenraad. De leden worden voor de periode van 2015-2019 gekozen. Het volledige reglement voor de verkiezing kunt u in de rechter kolom downloaden, nadat u bent ingelogd via Leden Login.

Verkiezing

De meest voorkomende vragen over de procedure en verkiezing hebben we alvast op een rijtje gezet:

Wat is de taak van de Ledenraad?

De Ledenraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die het bestuur en de Ledenraad van belang achten. Bovendien kan de Ledenraad namens de vereniging instemmen met een principeakkoord voor de cao en de begroting van de vereniging. De Ledenraad komt tenminste twee keer per jaar bijeen. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen meerdere vergaderingen worden uitgeschreven.

Hoe wordt de nieuwe ledenraad samengesteld?

De ledenraad kent de volgende samenstelling:

  1. De ledenvergaderingen van de sectorverenigingen grootbedrijven (SGB), Jong Management, OZP-Afbouw, het Neerlandsch Stucgilde, Terrazzo NOA Andrean (TNA) en de Vereniging Kalkzandsteenlijmbedrijven (VKL) mogen één lid in de Ledenraad verkiezen;
  2. Nederland wordt opgesplitst in vijf regio’s. Iedere regio mag in totaal vijf kandidaten verkiezen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
    • Twee leden worden gezamenlijk benoemd door de in de betreffende regio gevestigde NOA-afdelingen
    • Eén lid wordt door en vanuit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de Hoofdsector Stukadoren & Afbouw gekozen;
    • Eén lid wordt door en vanuit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de Hoofdsector Vloeren& Terrazzo gekozen;
    • Eén lid wordt door en vanuit de in de betreffende regio woonachtige/gevestigde leden van de Hoofdsector Plafond- & Wandmontage gekozen.

Hoe kan ik in de nieuwe Ledenraad worden gekozen om mijn hoofdsector in mijn regio te vertegenwoordigen?

Ieder lid van NOA kan zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. Is er sprake van slechts één kandidaat van een Hoofdsector in een regio, dan is de betreffende kandidaat automatisch verkozen. Zijn er meerdere kandidaten, dan volgt er een schriftelijke stemming. Alle leden van de betreffende Hoofdsector in de betreffende regio hebben stemrecht.

Hoe kan ik via mijn regionale afdeling of sectorvereniging in de Ledenraad worden gekozen?

Als u lid bent van een regionale afdeling of een sectorvereniging, dan kunt u zich ook kandidaat stellen bij de secretaris van uw afdeling of sectorvereniging. De leden van de betreffende afdeling of sectorvereniging moeten onderling beslissen of de kandidatuur wordt overgenomen. Bij meerdere kandidaten is het aan het bestuur van de afdeling of sectorvereniging om een verkiezing uit te schrijven.

Kan ik zowel mijn hoofdsector als afdeling/sectorvereniging vertegenwoordigen in de Ledenraad?

Het reglement bepaalt uitdrukkelijk dat het een lid niet is toegestaan meer dan één zetel in de Ledenraad te vervullen. Iemand kan dus niet lid zijn van de Ledenraad namens bijvoorbeeld de Hoofdsector Plafond- & Wandmontage voor de regio Noord-Oost én bijvoorbeeld ook voor de Sector Grootbedrijven. Een NOA-lid heeft wel het recht om zich zowel voor zijn hoofdsector in de regio als via een afdeling/sectorvereniging kandidaat te stellen (mits hij zij is aangesloten bij de betreffende afdeling/sectorvereniging). De sectorverenigingen en regionale afdelingen moeten uiterlijk op 30 september hun afvaardiging voor de Ledenraad bekendmaken. Als een lid reeds door de regionale afdeling/sectorvereniging is benoemd, kan men niet meer deelnemen aan de verkiezing in een regio.

In welke regio’s is Nederland ingedeeld?

Nederland is opgesplitst in vijf regio’s met de volgende gebiedsindeling:

Regio Noordoost Provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
Regio Noordwest Provincies Noord-Holland en Flevoland
Regio Midden Provincies Gelderland en Utrecht
Regio Zuidoost Provincies Limburg en Noord-Brabant
Regio Zuidwest Provincies Zuidholland en Zeeland

Hoe wordt getoetst of een kandidaat geschikt is voor de Ledenraad?
Een kandidaat moet wel aan bepaalde eisen voldoen om te worden verkozen tot lid van de Ledenraad. Men moet onder andere ondernemer dan wel directielid zijn, minimaal een half jaar lid zijn van NOA, aan alle financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan en 18 jaar of ouder zijn. Een exact overzicht van alle eisen waaraan een kandidaat moet voldoen, kunt u vinden in het verkiezingsreglement. De Kiescommissie toetst onafhankelijk of aan de voorwaarden wordt voldaan. Pas na toetsing door de Kiescommissie is de kandidatuur officieel.

Wanneer kunnen kandidaten vanuit de regio worden gekozen?

In beginsel zijn de rechtstreekse schriftelijke verkiezingen voorzien vanaf de tweede helft oktober. Alle leden van een regio waarin gestemd moet worden, ontvangen een gewaarmerkt stembiljet, tezamen met een overzicht van de kandidaten. Ieder lid in die regio heeft twee weken de tijd om zijn/haar stem uit brengen.

Is er een onkostenvergoeding voor het lidmaatschap van de Ledenraad?

Voor het bijwonen van de vergadering wordt een vacatie- en reiskostenvergoeding toegekend conform de NOA-reiskostenregeling.

Meer vragen?

Zijn zaken u nog niet geheel duidelijk, of heeft u andere vragen die hier niet uitgelegd staan, neem dan contact op met ons secretariaat te Veenendaal. E-mail of bel op 0318-54 73 73.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid