NOA Menu
woensdag 6 mei 2015

Uw mening over aanpassing arbodienstverlening?

Het kabinet vindt dat werkgevers en werknemers meer betrokken moeten zijn bij de arbodienstverlening, om samen de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. Daarom gaat de Arbowet op de schop. Het kabinet heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend. Hierop kunnen werkgevers en werknemers nog hun visie geven voordat dit in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Uw mening telt

NOA heeft onder andere via de kanalen van MKB-Nederland/VNO-NCW haar mening hierover gegeven. Of dit nog zal leiden tot eventuele aanpassingen, zal moeten blijken. De voorgestelde wijzigingen in de Arbowet (pdf) moeten dus de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten én de positie van de bedrijfsarts versterken. 

Concreet gaat het om:

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met arbodienstverleners; 
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts; 
  • de mogelijkheid voor werknemers om de bedrijfsarts te consulteren; 
  • minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienstverlener; 
  • ruimte voor bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners om méér te doen dan het naleven van de basiseisen uit de Arbowet; 
  • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht door Inspectie SZW. 

Uw mening

Voordat het wetsvoorstel behandeld wordt, wil het kabinet graag weten hoe werkgevers en werknemers over de plannen voor versterking van de arbodienstverlening denken. Daarom kunt u tot 24 mei 2015 via een internetconsultatie uw mening geven over het wetsvoorstel. U kunt ook de reacties van andere werkgevers en werknemers bekijken.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid