NOA Menu
woensdag 4 maart 2015

Tweede Kamer geeft groen licht voor eerlijke concurrentie in bouw!

Gisteren heeft de Tweede Kamer de volledige Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. Nu de Eerste Kamer nog. De wet is erop gericht om de zo gewenste eerlijke concurrentie in de bouwkolom terug te brengen. Minister Asscher en de Tweede Kamer willen met invoering van de WAS een eind maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden in onder meer de bouwsector.

Groen licht voor eerlijke concurrentie in de bouw

De WAS is een eerste stevige stap om goedwillende ondernemers en hun medewerkers hun vak weer te kunnen laten uitoefenen, eerlijke concurrentie te bewerkstelligen en opdrachtgevers te laten inzien dat er ‘een luchtje zit’ aan opdrachten ver onder de prijs.

Eerste stap is gezet

Door organisaties in de bouw en afbouw is hard ingezet op verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle schakels in de bouwketen. Wij vinden dat aan de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en tussen bedrijven onderling - veelal gedwongen door opdrachtgevers die voor de laagste prijs gaan - een halt moet worden toegeroepen. Zodanig dat bonafide mkb-ondernemers - hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers - en hun medewerkers niet worden gehinderd door deze wangedrochten die een normaal functioneren van de bedrijfstak frustreren. De WAS is een eerste grote stap om de arbeidsmarkt en de concurrentieverhoudingen in de bouwsector weer aantrekkelijk te maken en te normaliseren. Uiteraard zullen nog vervolgstappen nodig zijn. 

Méér transparantie

Eén van die stappen is de stap naar transparantie op de bouwplaats met behulp van de ID-pas, waaraan nu breed in de bouwsector, de Belastingdienst en het ministerie van SZW wordt gewerkt. Hiermee komt transparantie in de ketens op de bouwplaats, wordt duidelijk wie waar wanneer werkt met welke competenties en dit is tevens een waarborg voor veiligheid, kwaliteit, legaliteit, afdracht van premies en belastingen, enz.

Eerste Kamer nu aan zet; kies voor gelijk speelveld

We hopen dat de Eerste Kamer snel tot behandeling van deze wet overgaat en rekenen er op dat de Eerste Kamer recht doet aan de wijze waarop het nu voorliggende wetsvoorstel tot stand is gekomen. Niet voor niets hebben NOA en AFNL gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met suggesties om het wetsvoorstel aan te scherpen: frauduleuze faillissementen moeten zien te worden voorkomen, evenals onderbetaling van personeel.  

Aanpak schijnconstructies verwezenlijken

We verwachten dat de Eerste Kamer in de aanloop naar de plenaire behandeling net zo constructief open staat voor de aanpak van schijnconstructies door alle schakels in de keten als de Tweede Kamer. Zodat uiteindelijk met behulp van de Wet weer een sector ontstaat zonder wangedrochten van buitenlandse- of uitzendconstructies met goedkope buitenlandse arbeidskrachten, ingehuurd door hoofdaannemers en opdrachtgevers.

Onze leden gaan en staan namelijk voor eerlijke concurrentie, vakmensen, kwaliteit en vakwerk!

Lees hierover ook ons nieuwsbericht en de brief die we aan de Tweede Kamer hebben gestuurd over de WAS. 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid